Evenimentul a fost inaugurat de către preşedintele interimar al ţării, dl. Marian Lupu care a vorbit despre importanţa rolului femeii în societate, precum şi despre aportul adus de femei la proclamarea independenţei Republicii Moldova şi la menţinerea acestei independenţe pe parcursul a 20 de ani.

La deschiderea sesiunii forumului, dedicat aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, Kaarina Immonem, cordonatorul rezident ONU în Republica Moldova, a declarat că egalitatea de gen nu trebuie să fie percepută în sens îngust doar ca o problemă a femeilor: „Este un subiect care ne priveşte pe noi toţi şi se impune faptul ca bărbaţii şi femeile să colaboreze pentru a găsi soluţii. Egalitatea de gen este şi unul din principiile fundamentale ale activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova”, a declarat Kaarina Immonem.

CALM a fost reprezentat în cadrul Forumului Naţional al Femeilor de către dna Preşedintă CALM, Tatiana BADAN. În discursul dumneaei, doamna Badan a reiterat problemele cu care încă se confruntă femeile primari din Republica Moldova, a sugerat reprezentanţilor autorităţilor publice centrale necesitatea accelerării  procesului de descentralizare pentru optimizarea lucrărilor şi obstacolelor cu care se confruntă femeile lideri din administraţia publică locală. Totodată, dna Badan a menţionat activităţile întreprinse de CALM pentru promovarea egalităţii de gen: crearea platformei femeilor CALM, elaborarea obiectivului gender ca parte integrantă a Planului Strategic CALM, organizarea în parteneriat cu UNWomen, Gender-Centru a activităţilor pentru consolidarea capacităţilor femeilor din administraţia publică locală.

Totodată la eveniment au fost invitate şi au participat toate femeile primari din Republica Moldova.

Prim-ministrul Republicii Moldov, Vlad Filat, care de asemenea a participat la lucrările forumului, a menţionat că femeia mereu a dat dovadă de mai multp responsabilitate şi loialitate în ceea ce proveşte administrarea unui proces.

În cadrul Forumului a fost prezentat un film despre momentele adoptării Declaraţiei de Independenţă şi crîmpeie din Marea Mişcare Naţională care au reiterat rolul femeii în procesul decizional în toate domeniile de dezvoltare ale societăţii de atunci şi de acum.

Toate cele patru sute de femei, participante la Forumul Naţional al Femeilor din Republica Moldova, au adoptat cu unanimitate de voturi o declaraţie conform căreia se angajează să depună eforturile necesare pentru a lichida toate formele de discriminare faţă de femei şi pentru a elimina obstacolele în calea constituirii unei societăţi echitabile, redresării statutului femeii şi extinderii drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Imprimare