Preşedintele raionului dl Ion Tomai a făcut o prezentare generală a evenimentului, accentuând importanţa şi necesitatea reformei APL, precum şi implicarea activă a APL în procesul de reformă. O prezentare a Reformei de descentralizare şi a Strategiei prin prisma viziunii APL a fost făcută de Directorul Executiv al CALM – dl Viorel Furdui. Dna Victoria Cujba, șef-adjunct al Direcţiei de Descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat viziunea oficială vizavi de Strategie, necesităţile şi planurile Guvernului în domeniul reformei APL. Ulterior participanţii s-au divizat în grupuri şi au lucrat asupra identificării problemelor şi eventualelor soluţii în domeniu, care mai apoi au fost prezentate şi discutate la şedinţa în plen.

Un grup important de probleme și soluții identificate de participanți se referă la finanțele publice locale, și anume: achitarea salariilor „în plic” de către agenții economici din teritoriu, fapt care diminuează baza fiscală; lipsa evaluării adecvate a imobilului privat pentru impozitarea reală; lipsa posibilităţii de a elabora şi aproba un nomenclator de servicii contra plată; impozitul pentru utilizarea drumurilor nu este inclus deloc în bugetul local; întreprinderile cu capital mixt trebuie să achite taxe în bugetul local; susținerea financiară trebuie să fie acordată pentru elaborarea planurilor urbanistice a localităților; mecanism imperfect de formare şi executare a bugetului local (nivelele I şi II); achitarea impozitului pe venit a agenților economici în bugetul local trebuie să fie efectuată la locul desfăşurării activităţii, dar nu la locul înregistrării agent economic; limitarea APL în stabilirea şi introducerea taxelor locale; competenţe neacoperite financiar; impozitul pe venit a persoanelor fizice trebuie să fie alocat în bugetul local la locul domiciliului persoanei; bugetul se formează de sus în jos; competenţele de aplicare a amenzilor administrative pentru neachitarea impozitelor trebuie să fie atribuie APL; imposibilitatea prognozării pe termen mediu şi lung pentru autoritățile locale; revizuirea şi eficientizarea taxelor de exploatare a resurselor naturale (cariere, fondul forestier, bazinele acvatice), etc.

Un alt grup de probleme și soluții scos în evidență de către participanții la masa rotundă se referă la statutul funcționarilor publici și aleșilor locale: lipsește apărarea juridică a persoanelor cu demnitate publică şi a funcționarilor publici la nivel local; statutul neclar al secretarului primăriei – cerințe mari, salariu mic; stipularea neclară a atribuțiilor specialiștilor primăriei, secretariatului Consiliului, contabilului-şef şi altor funcţionari; uneori secretarul nu are cunoștințe necesare, nu este instruit, nu dispune de informația necesară pentru elaborarea documentelor de proprietate; neacoperirea financiară a cheltuielilor legate de perioada de concedii ale lucrătorilor din primărie (primar, secretar, lucrător cadastral, etc.);

Pe parcursul consultărilor s-au constatat și multe alte probleme, fiind scoasă în evidență necesitatea urgentă a reformării APL în primul rând în ceea ce priveşte asigurarea cu resurse financiare pentru acoperirea multitudinii de funcții şi competenţe.

Imprimare