Consultările publice au început cu o scurtă prezentare a Reformei descentralizării şi Strategiei prin prisma viziunii APL de către Directorul Executiv al CALM, dl Viorel Furdui, care a menționat că deși despre descentralizare și reforma APL, în Republica Moldova se vorbește demult aceasta fiind și una din condițiile integrării europene, totuși toate reformele care au avut loc pe parcursul ultimilor 20 de ani au fost fără careva succese semnificative. Aceasta datorându-se inconsecvenței, lipsei de finalitate și viziuni strategice, precum și lipsei unei voințe și înțelegeri clare a importanței edificării unei administrației publice descentralizate și efective din partea factorilor decizionali pe parcursul perioadei respective. Totodată, prin declararea descentralizării în calitate de prioritate guvernamentală, elaborarea proiectului Strategiei descentralizării si aducerea lui în atenția publicului și autorităților locale, prin intermediul unor consultări publice fără precedent,  reprezintă o încercare ca cel puțin golul legat de lipsa unei viziuni strategice în domeniul dat să fie acoperit.

Totodată, d-na Victoria Cujba, șef-adjunct al Direcției de Descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat viziunea oficială a Strategiei din partea Guvernului, descriind în detalii procesul elaborării proiectului și descriind principalele elemente ale strategiei.

În cadrul dezbaterilor, primarul orașului Edineţ dl Constantin Cojocaru a înaintat ideea modificării denumirii strategiei – Strategia descentralizării şi consolidării autonomiei locale – argumentând în acest sens, decât o descentralizare și transfer de noi atribuții, pentru autoritățile locale din Republica Moldova o prioritate stringentă este mai degrabă o consolidare a autonomiei locale,  prin stabilirea clară a responsabilităților autorităților locale și asigurarea unui minim de resurse financiare care sunt la dispoziția APL și necesare pentru exercitarea responsabilităților respective. În acest sens, s-a menționat că în prezent APL au foarte multe atribuții și responsabilități, însă nu posedă drepturi și pârghii reale de a le exercita.

Un subiect special,ridicat în cadrul discuțiilor, a fost cel legat de existența unui număr destul de mare de resurse locale care ar putea genera venituri la bugetele locale, însă accesul autorităților locale la care este în prezent limitat. În acest sens fiind menționat că pe teritoriul comunităților exista resurse naturale, activități comerciale și diferite obiecte care sunt exploatate și realizate dar care nu contribuie în nici un fel la bugetele locale și soluționarea problemelor locale, deoarece cadrul legal este imperfect iar autorităților locale sunt limitate în drepturi de a impune taxe, de a monitoriza activitatea agenților economici  locali, de a impune sancțiuni și amenzi etc.

O problemă importantă în contextul descentralizării menționată de către participanți este centralizarea excesivă și lipsa posibilităților reale pentru APL de a elabora și realiza propriile politici în domeniul organizării și funcționării structurilor sale, resurselor umane și salarizării. În acest sens, fiind constate lipsa unui statut special al funcționarilor publici locali, existența unui sistem injust și excesiv de centralizat de salarizare a funcționarilor din cadrul APL, amestecul brutal și deseori ilegal al autorităților de alte nivele în domeniile date, toate acestea contrar principiilor autonomiei locale și cadrului normativ național și internațional în vigoare.

Printre soluțiile propuse au fost menționate schimbarea sistemului de taxe și impozite locale și cele de stat, în vederea creșterea capacităților și volumului defalcărilor către APL, reformarea APL 2 și acordarea statutului de municipii centrelor raionale în calitate de o modalitate de stimulare a consolidării teritoriale și cooperării inter-municipale, crearea fondurilor raionale (regionale) de co-finanțare a proiectelor investiționale și stimulare a cooperării inter-municipale.

În concluzie a fost reiterată necesitatea implicării mai active şi mai profunde a CALM în calitate de asociație a guvernelor locale, în procesul de implementare și monitorizare permanentă a mersului reformei de descentralizare şi de consolidare a autonomiei locale pentru ca reforma să fie implementată în cele din urmă şi să nu urmeze soarta altor documente de acest gen care așa și au rămas doar niște declarații de intenții fără relevanță practică.

Imprimare