Ion Plămădeală, primarul satului Izbiște din raionul Criuleni, consideră că suportul oferit de către Regatul Norvegiei în vederea întăririi capacităților tehnice și instituționale ale mai multor primării din Republica Moldova este unul extrem de necesar, în condițiile în care majoritatea autorităților publice locale nu își pot permite „un asemenea lux”.  „Mandatul aleșilor locali este doar pentru patru ani, timp în care urmează să ne onorăm promisiunile electorale, să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor, obiective greu de realizat cu bugete austere. Iată de ce nu ne putem permite ca din banii proprii să investim în dotarea tehnică adecvată a instituției și în instruirea personalului, acțiuni necesare dar care nu vor fi resimțite de cetățeni într-o perioadă atât de scurtă.”

Ion Plămădeală a constatat că documentația de urbanism a localității are o vârstă mai mare decât a alesului local, iar circa jumătate din casele construite între timp sunt în afara perimetrului stabilit în aceste documente. Alesul local își amintește că în anul 1989 s-au intensificat niște procese geologice care au provocat alunecări de teren. „Acest fapt ne-a determinat să alocăm în regim de urgență loturi de teren pentru construcția caselor de locuit într-o altă zonă a localității, în lipsa documentației de urbanism pentru această parte a satului. Este un exemplu elocvent pentru a înțelege de ce este nevoie de a utiliza în procesul decizional seturile de date spațiale actualizate, cu un grad de acuratețe sporit.”

Mai mult decât atât, primarul consideră că utilizarea materialelor cartografice și seturilor de date spațiale actualizate constituie elemente definitorii pentru planificarea și dezvoltarea unei localități. 

„Suntem în așteptarea implementării proiectului de evaluare funciară, finanțat de Banca Mondială. Consider că tehnica acordată și cunoștințele obținute de specialiștii noștri în cadrul instruirilor vor facilita realizarea cu succes a obiectivelor acestui proiect.” 

Primarul de Izbiște este de părere că mai multe funcții din cadrul administrației publice locale ar putea fi realizate prin mecanismul de cooperare comunitară sau delegarea de competențe, în acest sens fiind imperios necesară modificarea cadrului normativ. „Cu o asemenea dotare tehnică și prin cooperare intercomunitară am angaja un specialist calificat care ar putea îndeplini această funcție pentru mai multe unități administrativ-teritoriale.”

Vera Buzu, inginer cadastral din cadrul primăriei Izbiște este recunoscătoare poporului norvegian pentru suportul acordat. „Până acum lucram la un computer cu parametri tehnici învechiți, procurat în 2006. Acum deja pot lucra în timp real cu materiale cartografice și seturile de date spațiale. La moment pregătim listele pentru înregistrarea masivă și tehnica oferită de către Norvegia ne ajută foarte mult în acest proces. Sunt la vârsta de pensionare și sper că se va găsi o persoană tânără căreia să-i pot transmite din cunoștințele mele.”

Regatul Norvegiei a oferit suport pentru circa 150 de primării din Republica Moldova în vederea dotării tehnice și întăririi capacităților instituționale ale acestora. Proiectul este implementat în cadrul unei colaborări stabilite între Congresul Autorităților Locale din Moldova și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Imprimare