De la începutul războiului din Ucraina, oamenii din Moldova, precum și autoritățile naționale și locale, și-au deschis inimile și casele pentru cei care caută refugiu de distrugerile și haosul lăsat în urmă. Pensiunile și casele din satele și orașele de-a lungul frontierei, dar și din toată țara, au devenit un refugiu pentru odihnă, hrană și un loc pentru a decide asupra următorilor pași. Instituțiile publice și alte edificii au fost amenajate rapid de autoritățile locale și naționale, precum și de ONG-uri, pentru a funcționa ca adăposturi temporare, atât de necesare refugiaților.

Pentru a asigura peste 25.000 de refugiați din Ucraina cu provizii, cazare, suport juridic și psihologic, PNUD a cooperat cu autoritățile centrale și locale din peste 75 de comunități-gazdă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Astfel, PNUD și partenerii săi – UE, Elveția, Suedia, Marea Britanie și Franța – au alocat aproximativ două milioane de dolari SUA pentru a acoperi parțial necesitățile imediate ale refugiaților și ale comunităților-gazdă, dar și pentru a susține incluziunea socio-economică a persoanelor care fug de război, prin promovarea oportunităților de angajare, extinderea accesului la servicii publice și asigurarea coeziunii sociale.

Consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova sunt de amploare, cu efecte considerabile asupra segmentelor deja vulnerabile și sărace. În baza unui exercițiu recent de simulare, PNUD estimează că numărul de persoane care trăiesc în sărăcie, din cauza impactului războiului, inclusiv a inflației ridicate, s-ar putea tripla până la aproximativ 35% din populație. PNUD mai estimează că peste 63% dintre familiile din Moldova s-ar putea confrunta cu sărăcie energetică în acest an. Astfel, multe familii vor fi forțate să ia decizii dureroase dacă să-și încălzească locuințele sau să-și trimită copiii la școală, să poată pune mâncare pe masă sau să meargă la medic.

Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, creat de Guvernul Republicii Moldova cu susținerea PNUD, va atenua pozitiv această tendință, sprijinind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic prin compensații pe termen scurt și intervenții de eficiență energetică pe termen lung.

Oferta PNUD pentru reziliența economică, socială și de mediu a Moldovei

PNUD își propune să îmbunătățească reziliența economică, socială și de mediu a țării, construindu-și sprijinul în baza a patru piloni:

  1. Reziliența economică și socială
  2. Incluziunea socio-economică și coeziunea socială
  3. Energia, securitatea alimentară și reziliența de mediu
  4. Buna guvernare, statul de drept și anticorupția

Oferta PNUD pentru reziliența economică, socială și de mediu a Moldovei

PDF (1,563kb)

DESCARCĂ

Grupul de lucru privind incluziunea și mijloacele de trai

PNUD cooperează îndeaproape cu entitățile ONU și alți actori implicați în activități umanitare pentru a acoperi necesitățile de asistență pentru Moldova, provocate de războiul din Ucraina. Activitatea noastră este corelată cu Planul Regional de Răspuns pentru Refugiați (RRRP), care relevă răspunsul și activitățile comprehensive necesare pentru a susține eforturile țărilor de a proteja și acorda asistență refugiaților din Ucraina. Adițional, PNUD și Cancelaria de Stat coordonează grupul de lucru privind incluziunea și mijloacele de trai, care identifică cele mai critice nevoi privind integrarea refugiaților în comunitățile-gazdă și contribuie la asigurarea veniturilor decente. Prin direcționarea corectă a eforturilor pe reziliența economică, socială și de mediu, PNUD, împreună cu partenerii săi, vor putea să susțină atât necesitățile umanitare curente ale Guvernului Republicii Moldova, cât și realizarea priorităților de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung ale țării.

AFLĂ MAI MULTE DESPRE ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU

 
Imprimare