Pe 7 octombrie, în prezența Delegației Uniunii Europene, a Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a oficialilor locali și guvernamentali, noua stație de tratare a apelor uzate și noul sistem de canalizare din orașul Cantemir a fost inaugurat. Proiectul DevRAM din Cantemir, finanțat cu 8,7 milioane de euro, în comun cu Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și-a atins obiectivul – consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din Cantemir.

 

Proiectul DevRAM are o importanță strategică pentru Cantemir și întreaga țară, contribuind la realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile alimentării cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate și atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6, care prevede asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți. 

Noua stației de epurare are o capacitate de 5.420 echivalent locuitor, este construită în linie cu ultimele standarde și permite extinderea serviciilor de epurare a apelor uzate și pentru localitățile din vecinătate. 

 

„Colaborarea între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare are un caracter multisectoral și ține să țintească consolidarea guvernării democratice și creșterea economică durabilă; și acest proiect face parte din acest mandat. Noi vrem să atragem investitori care să ne ajute cu noi practici de management, cu noi rețele de distribuție și fără ca să avem aceste elemente de infrastructură: drumuri, apă și canalizare, stații de epurare și toate condițiile necesare, nu vom putea obține o stabilitate socială în țara noastră. Țin să felicit toți partenerii care s-au implicat, precum și locuitorii orașului Cantemir care vor avea în localitatea lor o stație de epurare a apelor uzate.”

Natalia Gavrilița, Prim-Ministru al Republicii Moldova

 

 

„Pentru Ministerul Mediului, calitatea resurselor de apă este o prioritate, prin urmare, dorim să felicităm cetățenii din Cantemir și să ne exprimăm recunoștința față de Uniunea Europeană și de Cooperarea austriacă pentru dezvoltare pentru acest sprijin generos și în timp util! Ca parte a managementului integrat al resurselor de apă – tratarea apelor uzate municipale este una dintre prioritățile actuale ale ministerului, asigurarea calității resurselor de apă, în special, în context transfrontalier. Prevenirea poluării apei și a solului, combinată cu gestionarea durabilă a deșeurilor și extinderea suprafețelor forestiere ale țării va îmbunătăți condițiile pentru viața oamenilor și va contribui la o dezvoltare economică mai ecologică a țării.”

Iuliana Cantaragiu, Ministrul Mediului al Republicii Moldova

 

 

„Mă bucur să fiu prezent la acest eveniment pentru a vedea rezultatele semnificative, obținute în Cantemir cu asistența Uniunii Europene, împreună cu Cooperarea austriacă, care demonstrează cât de eficientă este Echipa Europa în oferirea sprijinului concret pentru cetățenii Republicii Moldova. UE a contribuit cu aproape 6 milioane de euro pentru a sprijini tratarea adecvată a apelor uzate, ceea ce sporește durabilitatea gestionării apei și previne poluarea solului. Acest lucru va reduce riscurile pentru sănătate și va îmbunătăți igiena în general pentru beneficiari. Acest sprijin face parte dintr-o abordare strategică focusata pe îmbunătățirea infrastructurii în zonele rurale, unde UE a acordat în ultimii ani aproximativ 50 de milioane de euro în domeniul alimentării cu apă și canalizare, în cel puțin 10 localități, beneficiind de acest suport aproximativ 250.000 de cetățeni. În plus, a fost oferit sprijin pentru adoptarea unei abordări integrate a resurselor de apă la nivel național în Republica Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova. Acest lucru va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și va păstra un mediu înconjurător sănătos și pentru generațiile viitoare.”

Excelența Sa, Janis Mazeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova

 

Proiectul a început în 2018, drept rezultat s-a reușit crearea unui sistem integrat, care asigură o evacuare sigură a apelor uzate pentru peste 5.000 de beneficiari direcți din Cantemir și un sistem îmbunătățit de alimentare cu apă.

A fost construit un nou sistem de canalizare cu o lungimă aproximativă de 21.2km, care încorporează 3 stații de pompare a apelor uzate.

 

„Acest proiect creează un mediu sigur de evacuare a apelor uzate pentru aproximativ 5.000 de oameni din Cantemir. Locuitorii din Cantemir beneficiază de această infrastructură publică modernă și fundamentală și contribuie la sănătatea, igiena și alimentarea cu apă a populației. Proiectul a avut o abordare integrată, în vederea asigurării unui sistem sigur de evacuare a apelor uzate din Cantemir. A fost construit un nou sistem de canalizare, cu o lungime de aproximativ 21,2 km, inclusiv o stație de epurare a apelor uzate și 3 stații noi de pompare.”

Excelența Sa, Stella Avallone, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova

 

Apă Canal Cantemir a beneficiat de instruiri din partea consultanților, furnizorilor de echipamente și a companiei de construcție, pentru a asigura funcționarea și întreținerea corespunzătoare și durabilă a Stației de epurare a apelor uzate. Mai mult, pentru a îmbunătăți alimentarea cu apă și serviciul de colectare a apelor uzate din orașul Cantemir, Apă Canal Cantemir a fost echipat cu un buldoexcavator de 90.000 EUR, piese de schimb și instrumente pentru funcționarea corespunzătoare a stației de epurare a apelor uzate și a rețelei de canalizare.

 

„Acest proiect reprezintă deja de câțiva ani o prioritate majoră pentru Primăria orașului Cantemir. Acum ne putem bucura de acest rezultat mult așteptat și anume, o nouă stație de epurare, sistem de canalizare și sistem de alimentare cu apă optimizat.  Consider că orașul Cantemir are parteneri de dezvoltare, care s-au dovedit a fi parteneri de încredere. Cu sprijinul lor putem aduce schimbarea și condiții de trai mai bune pentru locuitori. Așa investiții ne permit să fim, pot zice, primul oraș cu epurare corespunzătoare a apelor uzate, care va contribui la sănătatea publică și atractivitatea orașului și regiunii. Împreună cu consiliul orașului Cantemir și Consiliul Raionul Cantemir vom asigura durabilitatea acestor investiții.”

Roman Ciubaciuc, Primarul orașului Cantemir

 

Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova (DevRAM)

Partea II a proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova (DevRAM) este concentrată pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir. Proiectul a fost finanțat cu 8.7 milioane EUR de către Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și a fost implementat în perioada 2018 – 2021.

În perioada de implementare, proiectul și-a atins toate obiectivele:

  • Construcția unui nou sistem de canalizare și extinderea rețelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea noului sistem de canalizare este de 21.2 km și încorporează 3 stații de pompare a apelor uzate.
  • Construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (Capacitate de 5.420 echivalent locuitor). Proiectul tehnic permite extinderea serviciilor de epurare a apelor uzate și pentru localitățile din vecinătate. 
  • Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Au fost implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă, care permit o funcționare mai eficientă și mai durabilă și majorează capacitatea de pomparea a apei până la 60 m3/h.
  • Proiectul a oferit suport și consultanță pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanță și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

*Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în responsabilitatea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și nu reflectă poziția Uniunii Europene.

** Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) este o unitate operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.

Imprimare