Președintele raionului, dl Ilie Gluh a facut o alocatiune de introducere în esența consultărilor, Strategiei descentralizării și importanța reformei APL. Prezentarea generală a Reformei și Strategiei de descentralizare, precum și a viziunii aspura acestor procese din punct de vedere al APL a fost făcută de Directorul Executiv al CALM, dl Viorel Furdui. D-na Victoria Cujba, seful-adjunct al Direcției de descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat viziunea Guvernului în privința Strategiei, precum și planurile Guvernului în privința reformei APL și implementarea Strategiei de descentralizare.

Pe parcursul consultării s-a constatat că obligațiunile și competențele APL trebuie să fie acoperite financiar în mod adecvat pentru ca APL să-și poată îndeplini propriile obligațiuni față de cetățeni. În Republica Moldova banii nu urmeaza competențele, conform principiului enunțat în Strategia descentralizării.

În cadrul întrunirii a fost de asemenea o propunere mai deosebită – anularea organului deliberativ – consiliului local. Cu toate că este o propunere discutabilă și de neconceput, astfel de propunere trezește gânduri despre necesitatea îmbunătățirii funcționarii consiliilor locale, precum și a conlucrării între primar și consilieri locali.

La capitol problemelor și necesitatilor financiare s-a constatat lipsa resurselor pentru prestarea serviciilor publice de către APL,  activitatea agenților economici fără legătura cu bugetul local, transferuri ineficiente două trepte (centru-raion-primaria), taxa pe venit și TVA varsate integral în bugetul central. S-a menționat că APL dispune de o autonomie declarativă deplină, însa de fapt este limitată aproape în întregime din cauza lipsei resurselor financiare.

Problema principală care a fost identificată în cadrul întrunirii  ține de dezvoltarea locală, și anume lipsa resurselor financiare și a expertizei locale pentru elaborarea proiectelor, strategiilor, studiilor de fezabilitate, etc. în vederea accesarii surselor investitionale interne si externe.

A fost menționată o problema care ține de delimitare a patrimoniului comunei și a unor întreprinderi sau organizații care activează în teritoriul administrat (gaz, telecom, electricitate) și neclaritatea cadrului legal pentru acumularea resurselor financiare de la organizatiile care funcționează pe teritoriul primăriei.

Printre eventuale solutii ale problemelor existente au fost mentionate necesitatea libertatii si independentei APL in stabilirea taxelor locale, stabilirea relatiilor financiare directe dintre APC si APL I, introducerea in statele de personal a primăriei a serviciului juridic, crearea serviciilor eficiente pentru instruirea functionarilor APL, salarizarea adecvata a primarului si a functionarilor APL, excluderea interdictiilor la inlocuirea functionarilor in caz de foi de boala si concedii. S-a constat necesitatea urgenta de descentralizare a serviciilor de achizitii publice de la nivel central la nivel APL1 si 2 si de majorare a plafoanelor.

Imprimare