Președintele raionului d-le Valeriu Muduc a avut o alocațiune de introducere în esența consultărilor și importanța reformei APL pentru dezvoltarea locală și națională. O prezentare a cadrului general al Reformei și a Strategiei de descentralizare, precum si a viziunii asupra acestor procese din punct de vedere a APL a făcută de către Directorul Executiv al CALM dl Viorel Furdui. D-na Victoria Cujba, seful-adjunct al Direcției de descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat viziunea Guvernului vizavi de Strategie precum si planurile Guvernului ce țin de reforma APL si implementarea Strategiei de descentralizare.

În urma dezbaterilor s-a constatat ca reforma descentralizării este necesară și mult așteptata, pentru că doar după implementarea reformei primarul va deveni un adevărat administrator al întregii comunități. A fost exprimata speranța că reforma va asigura independența locală în adoptarea deciziilor în interesul cetățenilor care cer soluționarea problemelor la nivel local. A fost constatată cu regret idea că puterea în țară este nouă, dar verticala puterii rămâne deocamdată aceiași.

Cu regret s-a constatat ca azi primarul îndeplinește o mulțime de funcții și atribuții ciudate – el este și măturător, și medic, și polițist, și cerșetor, și asta în condițiile unei insuficiențe financiare acute, și cu limitări în stabilirea politicii de cadre. În același timp unele servicii importante solicitate de populație nu sunt delegate la APL, cum ar fi spre exemplu notariatul și cadastrul.

Printre problemele de ordin financiar s-a constatat că bugetele locale se elaborează și se execută în mod supra-centralizat, iar normativele în baza cărora se formează bugetul local nu corespund realității și necesitaților. Au fost înaintate propuneri ce țin de simplificarea procedurilor de achiziții publice, finanțarea directa a APL de nivelul unu fără intermedierea raioanelor și acordarea dreptului de angajare a personalului din soldul disponibil.

S-a menționat că gestionarea bazinelor acvatice, a fondului forestier, a carierelor, a terenurilor nu aduce venituri în bugetul local inclusiv și din cauza lipsei delimitării clare a competențelor. În schimb toate eforturile APL  se concentrează asupra gestionarii patrimoniului public de menirea socială, precum sunt școlile și grădinițele, care deși fiind competențe delegate, consumă semnificative venituri proprii ale APL.

Imprimare