Pe parcursul consultărilor s-a constatat că cea mai gravă problemă care paralizează sistemul administrației publice locale ține de faptul că obligațiunile și competențele APL nu sunt acoperite financiar în mod adecvat, autoritățile locale nefiind în stare să-și îndeplinească propriile obligațiuni față de cetățeni prin prestarea unor servicii publice de calitate. Deși descentralizarea financiară este unul din cele mai importante elemente ale consolidării autonomiei locale, totuși acesta este destul de timid și incert promovată în textul strategiei.

O propunere de bază parvenită pe parcursul consultărilor se referă la acordarea dreptului APL de a introduce taxele locale luând în considerație condițiile, specificul, resursele și posibilitățile fiecărei comunități în parte, în vederea liberalizării și diversificării taxelor locale.

Un aspect separat și important pentru consolidarea autonomiei locale îl reprezintă eficientizarea taxelor de exploatare a resurselor naturale (cariere, fondul forestier, bazinele acvatice, pădurea, apa minerala, etc.) precum și colectarea lor în bugetele locale. În prezent, marea majoritate a reprezentanților din APL ridică problema în cauză și peste tot se simte lipsa unor mecanisme funcționale de gestionare a resurselor naturale, care ar putea deveni o sursă importantă de venituri pentru multe comunități locale.

O barieră în activitatea APL nereflectată în proiectul strategiei o reprezintă procedurile actuale și costurile exagerate din domeniul înregistrării bunurilor imobile, ceea ce constituie un impediment foarte important în finalizarea procesului de formare și perfectare a patrimoniului unităților administrativ-teritoriale.

Un aspect deosebit de important în contextul descentralizării și consolidării autonomiei locale, reprezintă structura actuală administrativ-teritorială, fărâmițarea ei excesivă și modalitățile de consolidare a capacității administrative. În opinia unei părți considerabile a APL, punctul de pornire pentru o descentralizare și fortificare a autorităților locale reprezintă optimizarea structurii administrativ-teritoriale.

Acestea și multe alte probleme și deficiențe identificate de CALM în contextul aprobării Strategiei Naționale de Descentralizare, precum și un set de propuneri concrete de îmbunătățire sunt descrise pe larg în Avizul CALM privind Proiectul Strategiei  de descentralizare atașat mai jos.

Imprimare