În prima jumătate a acestui an, experți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au moderat ateliere de instruire și elaborare a planurilor strategice în 32 de localități ale Republicii Moldova, acestea fiind selectate câte una din fiecare raion.  La acest exercițiu au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai societății civile.  

Atelierele de instruire au avut mai multe obiective, printre acestea fiind informarea beneficiarilor despre conștientizarea colaborării dintre APL și societatea civilă, modalitățile de manifestare a societății civile,  familiarizarea participanților cu procesul participativ și structurat intitulat planificarea strategică etc.   „Într-un format interactiv, împreună cu participanții la seminare am identificat problemele din localitate, anume sub aspectul colaborării dintre APL și  societatea civilă și în funcție de prioritățile stabilite a fost  conceptualizat câte un plan de acțiuni privind colaborarea dintre APL și organizațiile societății civile în fiecare dintre cele 32 de localități”, ne-a explicat expertul CALM Octavii Ivanov.

După alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, aceste planuri de acțiuni vor fi supuse audierilor publice, completate, adoptate de către Consiliile locale nou-alese și implementate de către APL și societatea civilă.    

Potrivit expertului CALM, toate primăriile au fost receptive la realizarea acestui exercițiu, mai ales că cetățenii doresc să obțină noi cunoștințe, iar APL să aducă noi instrumente de lucru în colaborarea cu societatea civilă, cu diverși actori din comunitate. „Important a fost și faptul că implementarea planului de acțiuni nu necesită foarte multe resurse financiare și va avea un impact major asupra localităților. „

Cooperarea dintre autoritățile publice locale și societatea civilă reprezintă esența democrației, unul dintre scopurile administrației publice locale este implicarea tuturor actorilor din comunitate în actul de guvernare locală.  „Principiile de organizare și funcționare ale APL se referă, în primul rând, la autonomia locală, adică la drepturile și capacitatea administrației publice locale de a se autoguverna, iar   autoguvernarea fără implicarea cetățenilor nu este posibilă”, a conchis Octavii Ivanov.

Aceste evenimente sunt organizate în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.

Imprimare