O prezentare a cadrului general al Reformei și a Strategiei de descentralizare, precum și a viziunii asupra procesului de reforma a fost făcută de către Directorul Executiv al CALM dl Viorel Furdui. Dl Furdui de asemenea a făcut o scurta introducere în esenţa și activităţile CALM, informând participanţii referitor la obiectivele și viziunea asociaţiei și rolul ei în promovarea reformei de descentralizare. D-na Victoria Cujba, șef-adjunct al Direcției de descentralizare a Cancelariei de Stat a prezentat o viziunea Guvernului față de Strategie precum și planurile Guvernului în privința reformei APL și implementarea Strategiei de descentralizare.

De asemenea la consultări au fost prezenți:

–      Dl Iurie Tap – Presedintele Comisiei  speciale parlamentare pentru descentralizare, care a fost recent creată. El a informat participanţii referitor la obiectivele Comisiei, viziunea asupra reformei de descentralizare si asupra problemelor actuale cu care se confrunta APL. Dl Tap s-a aratat dispus si deschis de a conlucra cu CALM si cu autoritatile locale in implementarea reformei de descentralizare

–       Dl Victor Sau, Presedintele raionului care de fapt a fost unul dintre initiatori si fondatorii CALM

–       Dl Mihai Roscovan – coordonator de programe al Programului Comun de dezvoltare locala integrata finantat de SIDA si implementat de PNUD si UN WOMEN. El a expus opinia referitor la modalitatea efectuarii consultarilor si s-a pronuntat pe marginea necesitatii solutionarii problemei fragmentării excesive a comunitatilor

Printre problemele principale identificate in urma dezbaterilor s-au constatat in primul rand problemele de caracter financiar – lipsa resurselor financiare suficiente pentru rezolvarea problemelor (acordarea serviciilor) pentru locuitorii comunitatii, nici chiar pentru angajarea personalului dupa capacitati si necesitati. Au fost mentionate de asemenea astfel de probleme precum lipsa conlucrarii cu inspectoratul fiscal si atributii neacoperite cu resurse umane si financiare in combinatie cu lipsa dreptului de a stabili statele de personal după necesitatile localitatii si salarizarea lor.

Multe probleme sunt si la capitolul patrimoniului local – deservirea si intretinerea drumurilor locale, problema schimbarii destinatiei terenurilor agricole, problema carierielor si autorizarii exploatării lor, problema formarii bunului imobil pentru localitătile rurale, in primul rand ceea ce tin de costuri, instrainarea patrimoniului natural (carierele, paduri, iazuri), etc.

A fost mentionata problemele localitatilor mici si dispersate care au si mai putine posibilitati de asigurare a locuitorilor cu servicii de calitate. Ca o problema serioasa pentru dezvoltare locala a fost numita problema imprumuturilor care nu sunt disponibile nici de la bancile comericale nici de la nivelul 2. De asemenea sursele de investitii pentru dezvoltare sunt foarte limitate si in marea majoritatea sunt de provenienta internationala.

Printre solutiile propuse pentru ameliorarea situatiei au fost identificate si discutate necesitatea delimitarii competentelor reale pentru ca APL sa fie stapin adevarat in teritoriu, responsabil în fața cetatenilor, nu în fața APC si cu posibilitati reale de prestare a serviciilor de calitate. Solutii in domeniul finantelor locale s-au referit la modificarea legislatiei cu privire la finantele publice locale si in primul rand modificarea Legii de finante publice locale in vederea imbunatatirii capacitatilor financiare ale APL. Au fost propuse masuri de crestere a surselor fiscale pentru APL precum  impozitul pe venit al intreprinderilor si impozitul privat de la vanzari, care trebuie sa ramina in bugetul local si de asemenea stabilirea taxei prin decizia Consiliului local pentru trecerea pe drumurile locale. S-a constatat necesitatea stabilirii relatiilor directe dintre bugetul de stat si APL. De asemenea a fost confirmata necesitatea urgenta de perfectare legislatiei in domeniul imprumuturilor locale.

Imprimare