În adresa CALM a fost expediată o solicitare de aviz privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind serviciul public de salubrizare (număr unic 316/MM/2024), autor – Ministerul Mediului.

Proiectul de lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților, inclusiv administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

Proiectul 316-mm-2024

Imprimare