În cadrul misiunii actuale a Congresului Autorităților Locale și Regionale au fost preconizate mai multe întrevederi cu reprezentanții factorilor de decizie (Guvern, Parlament, Președinte al țării, autoritățile publice centrale, etc.). Ședința de lucru la CALM a fost prima în această ordine de idei, fapt prin care se atestă o atenție deosebită din partea Consiliul Europei față de administrația publică locala din Republica Moldova și față de CALM. Acest fapt se confirmă de asemenea și prin timpul acordat întrevederii cu CALM (pentru 2 ore și jumătate).

Reprezentanții CALM au informat membrii misiunii referitor la progresele și regresele care au avut loc în țară în domeniul APL după anul 2007. S-a constatat că chiar dacă s-au înregistrat anumite progrese, acestea au fost legate de perfecționarea cadrului legislativ și de elaborarea viziunilor strategice, cum ar fi Strategia de Descentralizare. Pe de ală parte, măsuri concrete ce țin de descentralizare și de consolidarea autonomiei locale (în primul rând de descentralizarea financiară și operațională sau instituțională a APL) n-au fost implementate. Dimpotrivă, amestecul (deseori ilegal) autorităților publice centrale în exercitarea competențelor și în funcționarea APL, precum și controalele  subiective s-au intensificat semnificativ, aducând situația în domeniu APL la un nivel critic de funcționalitate și consolidând verticala puterii în țaăa în detrimentul procesului democratic.

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale au abordat în profunzime o gamă de subiecte destul de largă, ceea ce confirmă un interes serios, concret și profund față de problemele Moldovei. Au fost discutate astfel de subiecte precum:

  1. Democrația locală și legătura dintre aecasta și autonomia locală. La acest capitol s-a constatat că nu există corelarea directă dintre democrația sau procesul alegerilot și autonomia locală. Chiar dacă au avut loc niște îmbunătățiri în procesul democratic în cadrul alegerilor locale din 2011 comparativ cu cele precedente, acestea nu au condus la consolidarea autonomiei locale.
  2. Rolul raioanelor și relațiile dintre APC, APL I și APL II. S-a constatat că relațiile rămân a fi unele de subordine și de menținere a verticalei puterii, de presiune în primul rând financiară asupra APL I. Rolul raioanelor nu este clar și rămâne a fi confuz. Incertă este și delimitarea competențelor între APC, APL I și APL II
  3. S-a discutat tangențial proiectul Strategiei de Descentralizare, subiectul care nu a fost în centrul atenției misiunii deoarece aceasta a fost interesată de măsurile concrete mai degrabă decât de documentele de politici și de viziuni.
  4. Lipsa autonomiei operaționale/instituționale a APL a atras o atenția sporită din partea misiunii și s-a constatat că astfel de situație complică foarte mult posibilitățile de angajare a specialiștilor calificați și deseori chiar și necalificați în cadrul primăriilor, din cauza salariilor foarte mici.
  5. Au fost discutate în linii generale problemele ce țin de cadastru și de achiziții publice, unde au fost constatate probleme majore bine cunoscute.

În final Misiunea Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei a informat CALM că pe baza actualei vizite va fi elaborat un raport referitor la situația din Republica Moldova și că în luna Noiembrie va avea loc o vizită finală de totalizare a rezultatelor evaluării.

Imprimare