Vera Buga este primară la al doilea mandat în orașul Cornești, Ungheni.

Despre localitate…

Corneşti este un oraş din raionul Ungheni, Republica Moldova. Amplasat în partea centrală a republicii, în zona Codrilor, oraşul Cornești este aproape cel mai înalt punct geografic din Moldova – la o altitudine medie de 314 m față de nivelul mării. Odată cu construcţia căii ferate Chișinău-Ungheni, pe culmea dealului de la Corneşti a apărut în anul 1867 un orăşel de corturi şi barăci unde se adaposteau cei 1500 de oameni care munceau la construcția căii ferate.     La 1 iunie 1875 a fost deschisă circulaţia regulată a trenurilor pe sectorul Chișinău – Ungheni. În anul 1884, noua aşezare de lângă gară avea o populaţie de 76 de locuitori.

Mai la deal de gară crescu o colonie de evrei cu prăvălii și dughene, fabrica de săpun și lumânări, ateliere de croitorie și cizmărie , moară, oloiniță.Aici veneau cetățeni din diferite localități pentru a vinde vite , păsări, produse agricole și altele.

Între anii 1946 -1956, Cornești a avut  statut de centru raional. În 1951 localitatea a căpătat statut de orăşel. Pînă în anii nouăzeci, pe teritoriul orășelului Cornești au activat peste 40 de întreprinderi și organizații:

 • Fabrica de lactate;
 • Fabrica de vin;
 • Sovhozul „Codru” care avea în gestiunea sa 17  localități;
 • Brutărie
 • Fabrică de uscat legume
 • Fabrica de piei care prelucra pielicele animalelor;
 • Serviciu Hidrometeo de Stat, alte întreprinderi și organizații.
 • La Corneşti a fost pusă în funcțiune prima bază de combatere a grindinei din republică. Aceasta a fost dotată cu radiolocatoare, rachete şi specialişti de înaltă calificare, localitatea devenind un scut împotriva calamităţilor naturale.

În domeniul social  activau:

 •  Școala medie cu peste 1000 de elevi din toate satele raionului
 •  Spital mare cu secție de pediatrie, chirurgie,terapie,maternitate, boli infecțioase , ginicologie și narcologie cu 150 paturi disponibile, deservea 25 de localități;
 •  2 grădinițe de copii care erau frecventate de 320 copii din oraș și satul Cornești;
 •  2 biblioteci  pentru maturi și pentru copii;
 • Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare „Cornești”, destinat pentru copiii cu vârsta între 3  și 11 ani care au fost în contact cu bolnavi de tuberculoză. Copiii sunt îngrijiți de un colectiv de medici, asistente medicale, învățători și educatori;
 • Școală de Arte  unde copiii învățau pictura, dansul și, la dorință, un instrument;
 • Gospodăria Comunală care presta servicii de aprovizionare cu apă tehnică și servicii de canalizare.

La 9 ianuarie 1956, raionul Cornești a fost lichidat și a trecut în componența raionului Ungheni.

Astăzi orașul Cornești se află în centrul Moldovei, la poalele codrilor vestiți.

 Denumirea orașului „Cornești” provine de la un corn bătrîn, ce avea peste 300 de ani și era situat pe cel mai înalt deal al localității, bătrânii îi spuneau pe vremuri : în deal, la Corn.

Corneștiul este situat la 314 m deasupra nivelului Mării;  a doua așezare ca înălțime din Republica Moldova, după Bălănești- Nisporeni care este situată la o înălțime de 319 m.

Orașul Cornești este traversat de Drumul Internațional care leagă capitala RM cu România, Iași.

În Cornești sunt 12 blocuri de locuit cu mai multe nivele ( de la 2 pînă la 5)

Prin Cornești trece  drumul național strategic Chișinău- Iași, Chișinău- Bălți, Cernăuți.                 

Populația orașului Cornești este de 3217 locuitori. Primara Vera Buga crede că   anume infrastructura dezvoltată a localității  a servit drept motiv pentru a atribui Corneștiului statutul de oraș și nu de sat.

Înfrățirile existente.

 • Comuna Lungani , județul Iași, România
 • Comuna Oțeleni, județul Iași, România
 • Comuna Deleni, județul Iași, România

Proiectele implementate cu succes în Cornești:

Coșuri de gunoi instalate în oraș, terenuri de joacă pentru copii și de fitness, renovarea stadionului din centrul orașului, reparația cazangeriei cu instalare a 2 cazane pe biomasă și 4 panouri solare, colectarea mecanizată a deșeurilor, promovarea culturii, îmbunătățirea infrastructurii orașului și amenajarea zonelor de agrement pentru tineri și vârstnici,cu implicarea locuitorilor, construcția unei piețe Agricole, dar și a sistemului de apeduct, canalizare și epurare în satul Romanovca și orașul Cornești au fost printre principalele preocupări ale primarei Vera Buga.

Imprimare