Un nou număr al ziarului: ”Vocea APL” a ieșit de sub tipar. Ca de obicei, în paginile sale sunt înglobate cele mai importante evenimente care vizează activitatea APL, dar și demersurile, inițiativele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pentru promovarea reformelor reale pe dimensiunea descentralizării și autonomiei locale.

Editorialul ediției curente, semnat de directorul executiv CALM, Viorel Furdui, descrie situația dezastruoasă în care s-au pomenit APL, după ce Parlamentul a amânat adoptarea mai multor modificări legislative care ar fi fortificat baza fiscală a primăriilor locale. Titlul editorialului este unul sugestiv: ”O BOMBA CU CEAS”  TICĂIE ÎN LOCALITĂȚILE DIN REPUBLICA MOLDOVA!   CALM AVERTIZEAZĂ: ”LIPSA DE MĂSURI ȘI REFORME URGENTE RISCĂ SĂ ARUNCE ÎN AER TOT SISTEMUL APL!”  și ilustrează criza financiară cu care se confruntă primăriile din cauza trenării reformelor reale. Astfel, autorul menționează tranșant: ” Corabia descentralizării este gata să eșueze din cauza că în prim-plan sunt puse interesele înguste de grup, tendința de a-i ține în cușcă pe primari și politizarea excesivă în toate domeniile!” Ultimele evoluții pe segmentul reformei de descentralizare și acțiunile, dar mai ales inacțiunile guvernării în ceea ce privește adoptarea unor decizii importante pentru fortificarea bazei fiscale a primăriilor vor induce într-un colaps profund localitățile noastre. Pe de o parte, autoritățile vorbesc mieros și siropos despre hotărârea de a sprijini reformele, așa cum au promis-o și partenerilor de dezvoltare, pe de altă parte însă, nu întreprind nicio acțiune palpabilă care le-ar susține declarației. E un fel de ”dus cu zăhărelul”, care durează de ani de zile. Ceea ce se întâmplă acum nu e altceva decât un ”knock out” la adresa APL, care și așa au bugete ”la pământ”, dar obligații și competențe ”până la cer”. Această rotire în jurul cozii nu poate dura la nesfârșit, or răbdarea APL a ajuns la capăt.

Domnul Furdui mai subliniază că, din cauza unor acțiuni populiste, iresponsabile și lipsite de viziune pe termen scurt și mediu, în cadrul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016, manifestate prin cedările Guvernului și Ministerului Finanțelor în fața Parlamentului și a unor interese înguste de partid, la capitolul descentralizare și reforma finanțelor locale  se apropie catastrofa și colapsul bugetelor locale!

Tot în acest număr regăsiți o redare fidelă a dezbaterilor asupra legii Bugetului de Stat pentru anul în curs, care au stârnit polemici aprinse în ceea ce privește asigurarea primăriilor cu pârghiile necesare pentru fortificarea bazei fiscale a entităților pe care le gestionează, acest aspect fiind unul primordial în avansarea reformei decentralizării și edificarea unei autonomii financiare locale reale, în spiritul Cartei Europene și promisiunilor multiple în fața partenerilor de dezvoltare.  Totodată, este prezentată opinia consolidată CALM, asociație care reprezintă vocea majorității APL din Republica Moldova.

În paginile ediției actuale, găsiți propunerile CALM privind Politica bugetar-fiscală pentru anul 2017, adresate Ministerului Finanțelor și al Economiei. În document este descrisă situația reală a APL, dar și necesitatea stringentă a unor măsuri concrete pentru a evita colapsul financiar al primăriilor: ”Odată cu implementarea reformei finanțelor publice locale (2015) și pentru a evita colapsul financiar al sutelor de unități administrativ-teritoriale, pe de o parte, a fost instituit Fondul de compensare  a pierderilor bugetelor locale cu acțiune pentru 2 ani si care expiră în anul 2016. Pe de altă parte, pe parcursul perioadei respective (2 ani), în cadrul reformei finanțelor locale, Ministerul Finanțelor și Guvernul erau responsabile și obligate să vină cu masuri concrete în vederea consolidării bazei de venituri ale bugetelor locale, în cadrul etapei a II a reformei. Aceste măsuri erau extrem de importante pentru asigurarea sustenabilității bugetelor locale, continuării reformelor în alte domenii ale descentralizării și restabilirea credibilității din partea partenerilor de dezvoltare. Însă, acest lucru nu s-a făcut. Constatăm că în loc de a propune și susține cel puțin anumite măsuri în vederea recuperării restanțelor în implementarea reformelor și consolidarea bazei fiscale locale, Ministerul Finanțelor și Guvernul, sub presiunea unor factori politici și inițiative populiste, au cedat foarte ușor și practic totul pe dimensiunea descentralizării financiare în cadrul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 (ex. impozitul pe autovehicule, impozitul funciar). Aceasta, fără a oferi careva alte viziuni și soluții viabile pentru depășirea problemelor grave de ordin financiar și social cu care se vor confrunta începând cu anul 2017 sute de bugete locale.

Ziarul prezintă considerațiunile CALM și în ceea ce privește Strategia de reformă a administraţiei publice în Republica Moldova pentru anii 2016-2020. Potrivit experților Congresului, această reformă trebuie privită în ansamblu cu strategia de descentralizare. În caz contrar, prevederile acesteia vor rămâne  litere moarte, doar pe hârtie, iar rezultatele vor întârzia să apară sau chiar vor fi nule. Detalii – în paginile ziarului.

Ediția curentă conține un șir de informații care vizează activitatea CALM pe arena internațională. Astfel, și în acest număr veți regăsi corespondențe detaliate despre inițiativele și demersurile pe lângă organizații importante, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, care solicită constant părerea  CALM în diverse probleme. 

Fișier:

ZIARUL ”VOCEA AUTORITĂȚILOR LOCALE” nr. 4 (31), 2016

Imprimare