BIRUINȚA, SÂNGEREI


6 iunie 2013. În cadrul vizitei de monitorizare postimplementare în orașul Biruința, raionul Sângerei, unde a fost implementat proiectul „Finisarea constructiei poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primarii (7 localități)”, s-a discutat despre situația la zi de la poligonul de colectare a deșeurilor menajere solide (DMS) și despre reparația și întreținerea drumului de acces la poligon. De asemenea, subiect de discuție a fost și posibilitatea îmbunătățirii serviciului prestat de întreprinderea municipală ce gestionează serviciul de colectare a DMS.

Comisia de monitorizare a constatat că atât durabilitatea proiectului, cât și managementul acestuia din partea autorităților publice locale beneficiare lasă de dorit, iar procedura de încheiere a contractelor de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor cu populația din localitățile respective decurge anevoios. Totodată, din cauza alunecărilor de teren, sunt necesare resurse suplimentare în vederea reamenajării poligonului și a drumului de acces către poligon. Mai mult, s-a mai constat că presa pentru comprimarea deșeurilor nu funcționează pe motiv că în apropierea aparatului încă nu este acces la energie electrică. În acest sens, Primăriile Biruința, Alexăndreni și Heciul Nou vor întreprinde măsuri de amenajare a poligonului, vor instala în preajmă o stație electrică și vor conlucra mai eficient privind contractarea consumatorilor și îmbunătățirea calității serviciului prestat. Totodată, s-a examinat necesitatea alocării, din partea Consiliului Raional Sângerei, a sumei de 150.000 de lei pentru reparația drumului de acces la poligon.

La vizita de monitorizare au participat, împreună cu reprezentanții MDRC și ADR Nord, primarul de Biruința, Petru Boiev, și șeful Secției construcții, or. Sângerei, Vasile Țăbârnă.

Suma totală a investițiilor în cadrul proiectului de gestionare a deșeurilor din Biruința este de 4 068 319,91 de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). În lista bunurilor transmise Primăriei Biruința intră o autospecială pentru colectarea și transportarea deșeurilor „KAMAZ, 2 computere, 153 de eurocontainere pentru deșeuri din tablă zincată, 51 de containere pentru deșeuri din masă platică și din plasă metalică, 400 de arbuști plantați în jurul platformelor de colectare a deșeurilor, 2 extinctoare, un aparat de fax, 51 de lacăte, 654 de metri de lanț metalic, un panou de incendiu, o presă pentru comprimarea deșeurilor, un aparat printer-scaner-xerox (3 în 1), un program de evidență contabilă, 51 de platforme pentru amplasarea containerelor metalice, un poligon pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere. Proiectul din Biruința a fost lansat în data de 22 martie 2011. Informații detaliate despre implementarea proiectului se găsesc AICI.

RAIONUL SÂNGEREI


6 iunie 2013. În cadrul vizitei de monitorizare la proiectul „Finisarea  construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sângerei cu ramificaţii comunitare s-a discutat despre implicarea Consiliului Raional Sângerei, beneficiarul proiectului, în implementarea proiectului și despre lucrările adiționale apărute în timpul executării. Un accent deosebit s-a pus pe responsabilitățile responsabililor de implementarea proiectului. Totodată, participanții la vizita de monitorizare au atras atenția la avizele lipsă din cadrul proiectului de execuție.

La vizita de monitorizare au participat, împreună cu reprezentanții MDRC și ADR Nord, responsabilul tehnic din cadrul proiectului, Marina Barâșpoli, șeful Secției construcții, or. Sângerei, Vasile Țăbârnă, și reprezentantul FCP „Soldi SRL, Mihail Solcan.

Prin implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral Bălți-Sângerei, al cărui solicitant este Consiliul Raional Sângerei, se urmărește accesul la surse de apă potabilă sigure şi de calitate pentru populaţia din raionul Sângerei (oportunitate pentru raionul Teleneşti). Valoarea totală a proiectului este de 22 800 661.63 lei. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI

CORJEUȚI, BRICENI


6 iunie 2013. În cadrul vizitei de monitorizare în satul Corjeuți, raionul Briceni, unde se implementează proiectul „Reparaţia sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Târnova», s-a discutat despre procesul de executare a lucrărilor la obiect și despre calitatea și cantitatea lucrărilor executate. De asemenea, participanții la vizita de monitorizare s-au referit și la mijlocele financiare necesare conform contractului de antrepriză.

La vizita de monitorizare au participat, împreună cu reprezentanții MDRC și ADR Nord, primarul de Corjeuți, Victor Andronic, reprezentantul SRL „Poduri-Prim”, Veaceslav Țerna, și managerul de proiect, Vasile Patrașca.

Solicitantul proiectului de reparație a unui sector de drum local L-37 este Primăria Corjeuți. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea economică a zonei dezavantajate din satul Corjeuţi, raionul Briceni, precum și din satul Trinca, raionul Edineţ. Lungimea porțiunii de drum în reparație este de 7,6 km. Lucrările au demarat în octombrie 2012, anul trecut valoroficându-se 9 994,20 de mii de lei. Pentru continuarea lucrărilor în 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat suma de 17 500,00 de mii de lei. Valoarea totală a proiectului este de 47 510,9 de mii de lei, sumă acoperită integral din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

LARGA, BRICENI


6 iunie 2013. În cadrul vizitei de monitorizare postimplementare în satul Larga, raionul Briceni, unde a fost implementat proiectul „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune, s-a discutat despre reparația sistemului de încălzire existent, amenajarea teritoriului și a interiorului centrului, precum și despre incubarea întreprinzătorilor. S-a pus, de asemenea, accentul pe colaborarea cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), dar și pe inaugurarea incubatorului din localitate.

La vizita de monitorizare au participat, împreună cu reprezentanții MDRC și ADR Nord, primarul de Larga, Radu Urechean.

Solicitantul proiectului este Primăria comunei Larga. Suma totală a proiectului este 5 608,74 mii lei, bani din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. Proiectul de inaugurare a incubatorului de afaceri din Larga se înscrie în prioritatea 2 din Strategia de Dezvoltare Regională Nord – susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă. Informații despre implementarea proiectului se găsesc AICI.

Imprimare