La 2 octombrie a avut loc ședința Consiliului Director al Consiliului Europei (CoE)  cu privire la implementarea planului de acțiuni pentru Republica Moldova (2017-2020)  și domeniile de intervenție pentru următoarea perioadă.

Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a mulțumim Consiliului Europei și Consiliului Puterilor Locale și Regionale al CoE pentru suportul pe care îl acordă autorităților locale din Republica Moldova și, nemijlocit, Congresului Autorităților Locale din Moldova. De asemenea, Viorel Furdui a salutat deschiderea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAIE) spre o colaborare cu autoritățile locale.

Făcând o analiză a implementării planului de acțiuni, directorul executiv al CALM a constatat că am avea de învățat mai multe lecții din această experiență:

– comparativ cu alte domenii problematice care au fost în atenția opiniei publice (justiție, drepturile omului, mass-media, etc), democrația locală a rămas sub un con de umbră, autoritățile centrale au cam ignorat acest subiect, iar ca și consecință nu au fost implementate angajamentele asumate de către statul nostru;

-în anii 2017-2018 și prima jumătate a anului 2019 au avut loc mai multe derapaje democratice și am regresat la capitolul democrație locală. RM a ajuns să fie în topul statelor cu probleme grave la capitolul standarde democratice;

– a existat o mare discrepanță/inconsecvență intre angajamentele asumate față de CoE și programul de guvernare;

– necunoașterea de către autoritățile centrale și/sau neluarea în considerare a documentelor aprobate de CoE în cadrul procesului decizional, etc.

În acest context, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a venit cu mai multe propuneri ce ar urma să se  regăsească în viitorul plan de acțiuni, inițiative ce ar putea să responsabilizeze într-o măsură mai mare factorii de decizie de la Chișinău. Potrivit reprezentantului CALM, democrația locală ar trebui să fie un subiect separat și  distinct în relația Consiliului Europei cu Republica Moldova,  în calitate de element fundamental al democrației și statului de drept. „Democrația locală trebuie tratată în aceeași măsură ca alte domenii problematice, cum ar fi justiția, drepturile omului, mass-media etc”, a declarat Viorel Furdui.

O altă inițiativă înaintată de CALM a fost ca în viitorul plan de acțiuni să se regăsească legătura directă dintre angajamentele pe care și le asumă Republica Moldova și cele mai recente rapoarte și recomandări ale CoE. „Principalele recomandări ce vizează probelele fundamentale din statul nostru trebuie să fie stipulate și în planul de acțiuni al Consiliului Europei, mă refer la consolidarea bazei fiscale a autorităților publice locale, asigurarea unui dialog instituționalizat real și eficient între CALM – în calitate de asociație a autorităților publice locale și autoritățile centrale”, a fost de părere Viorel Furdui.

Alte propuneri ale CALM au fost reanimarea mecanismelor de dialog și consultare între CALM/APL și Guvern; edificarea unui mecanism de consultare la nivel de Parlament care lipsește în prezent și ca rezultat adesea sunt adoptate legi cu încălcarea drepturilor colectivităților locale, democrației locale, contrare recomandărilor Consiliului Europei. De asemenea, directorul executiv a solicitat ca în noul plan de acțiuni să fie menționat în calitate de act obligatoriu pentru implementare recomandarea CoE 436/2019. Finanțele APL, parteneriatul CoE cu CALM,  reforme conform standardelor CoE – sunt alte inițiative ale CALM ce ar putea să se regăsească în noul document al Consiliului Europei.

În altă ordine de idei, directorul executiv al CALM a fost de părere că este nevoie de acțiuni de informare/ instruire corespunzătoare a autorităților centrale din RM  privind rapoartele,  recomandările și alte documente ale CoE, dar și privind angajamentele asumate de Republica Moldova. „Trebuie să ne asigurăm că toate aceste prevederi sunt aplicate în practică de către toate autoritățile centrale, iar  Carta Europeană și documentele de interpretare a acesteia (elaborate de Consiliul Europei) trebuie să devină un reper în procesul decizional din Republica Moldova, alături de Constituție și cadrul legal național”. 

Totodată, CALM consideră necesar elaborarea unui plan de acțiuni ce ar susține  autoritățile locale în contextul consecințelor socio-economice ale pandemiei COVID-19, în consolidarea capacităților la nivel local în domenii precum etica publică, creșterea transparenței, protejarea drepturilor omului la nivel local, consolidarea capacităților APL în domeniul guvernării deschise și prevenirii corupției. „Credem că aceste deziderate sunt importante pentru RM și pentru APL, astfel vom avea un punct de reper pentru viitorul nostru, al tuturor cetățenilor acestui stat”, a punctat Viorel Furdui.

CALM a asigurat reprezentanții CoE de toată deschiderea și implicarea activă în procesul de reforme și de monitorizare a democrației locale.

Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 reprezintă un instrument de programare strategică ce are ca scop alinierea în continuare a legislației, instituțiilor și practicii moldovenești la standardele europene. În plus, planul de acțiune reflectă prioritățile reformelor din țară, inclusiv cele identificate în Strategia de dezvoltare națională „Moldova 2020”, Strategia națională de descentralizare și alte strategii sectoriale.

Planul de acțiune cuprinde în total 17 domenii de intervenție (prin intermediul programelor de asistență naționale, regionale și multilaterale) cu un buget general de aproximativ 18 milioane  Euro.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare