Valentina Casian este primară a municipiului Strășeni la al treilea mandat și vicepreședintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Prima atestare documentară a localității Strășeni se referă la perioada de domnie a lui Alexandru Lăpușneanu și este datată cu 20 martie 1545. În 1877,  la 1 iunie a fost sfințită biserica cu hramul „Sf. Nicolae”. Construcția din piatră a lăcașului sfânt s-a început în 1875. În 1906, pe lângă aceasta apare o școală bisericească cu predare în limba rusă. Mai târziu, pe teritoriul localității a fost ridicată biserica „Sf. Cuvioasa Paraschiva”. Ambele edificii ecleziastice se regăsesc în Registrul Național al monumentelor cu statut de monumente naționale.

ATRACȚII ISTORICO-CULTURALE

Patrimoniul cultural artistic şi natural al municipiului Străşeni este o parte componentă a tezaurului naţional – fiind o „poartă” de acces spre cooperare şi parteneriat cultural pe scară naţională şi internaţională. Patrimoniul cultural al municipiului Străşeni îl constituie: Casa raională de cultură; Căminul cultural din satul Făgureni; Şcoala de Arte; monumente consacrate eroilor căzuţi în lupta pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, busturile lui Ştefan cel Mare și Sfânt, Mihai Eminescu şi Grigore Vieru. Meşterii populari (broderie artistică, croşetare, prelucrarea artistică a lemnului) din municipiul Strășeni sunt cei care reușesc să scoată din anonimat îndeletnicirile strămoșilor noștri. În municipiul Strășeni, patrimoniul istoric este reprezentat de 5 monumente arheologice de importanță națională. Aici găsim o așezare umană din sec. X-IX î.e.n.; 3 așezări umane din sec IX-XVII e.n. și Tumul din epoca antică.  De importanță națională este Memorialul gloriei militare la mormântul comun al ostașilor căzuţi în 1944 și alte 3 monumente arhitecturale: Biserica “Sf. Cuvioasă Paraschiva”-1907;  Biserica “Sf.Nicolae”-1944 și Pictura murală din Casa de Cultură a orașului. Acestea se regăsesc în Registrul monumentelor protejate de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 – XII din 22.06.1993.

Imaginea municipiului este promovată prin desfășurarea Festivalului tradiţiilor, dar și de către personalitățile notorii care s-au născut  în Străşeni: regizorul Valeriu Jereghi, artiștii Roman Iagupov și Anatol Mîrzenco etc. O altă modalitate de promovare a acestei comunități este prin intermediul parteneriatelor și acordurilor stabilite între municipiul Strășeni și localități din România, Austria, Norvegia, Ucraina și Republica Cehă. Imaginea culturală a comunităţii este reprezentată şi de meșterii populari care sculptează în lemn şi confecționează costumații ce reprezintă portul popular al neamului. În municipiul Strășeni sunt 6 parcuri de cultură şi odihnă. Codrii Moldovei, cu o floră şi faună bogată, dar și legendarul stejar al lui Ştefan cel Mare, se află în imediata apropiere a acestei urbe din inima Moldovei.

Primara municipiului Strășeni Valentina Casian consideră că cea mai mare realizare în procesul de administrare este proiectul privind implementarea acțiunilor de integritate și anticorupție la nivel local, obiectiv atins cu sprijinul PNUD Moldova, ce a plasat autoritatea executivă pe o altă treaptă de imagine, crescând încrederea cetățeanului în administrația publică.

Alte realizări de succes constituie crearea Zonei Economice libere, subzona Strășeni, primului Colegiu de Inginerie din țară, după sistemul dual german, primului și unicului Centru educațional HAAS. „Dezvoltarea unei relații cooperante cu mediul de afaceri și valorificarea potențialului economic existent constituie o experiență de succes ce aduce plus valoare întregii comunități”, constată aleasa locală.

Valorificarea potențialului migrațional, transferul de cunoștințe, implicarea diasporei în toate proiectele din comunitate – este o altă reușită a administrației din Strășeni. Această inițiativă este susținută și implementată cu sprijinul PNUD Moldova / Migrație și Dezvoltare Locală.

Primara municipiului Strășeni a pus accent și pe creșterea capacităților autorităților locale, modernizarea actului de guvernare, îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate, un proiect de o importanță majoră în acest sens a fost finanțat de diverse Programe: USAID / LGSP, Comunitatea Mea.

Paralel cu aceste obiective, în municipiul Strășeni sunt implementate diverse proiecte de reabilitare a infrastructurii educaționale, cu suportul Băncii Mondiale, a Guvernului României; proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere, apă și sanitație / SlovacAid, extinderea sistemului de iluminat public stradal, revitalizare urbană / PolishAid, crearea Centrului de Informare și Prestări Servicii din cadrul primăriei / Comunitatea Mea, SlovacAid, reabilitarea zonelor de agrement.


O altă prioritate majoră pentru actuala guvernare locală o constituie soluționarea problemelor de mediu prin construcția stației de epurare a apelor reziduale, gestionarea deșeurilor, cât și de eficiență energetică.

„În același timp, pentru a răspunde nevoilor crescânde ale cetățenilor, punem accentul pe modernizarea actului de guvernare. Este necesară punerea în aplicare a unor strategii eficace de atragere a persoanelor competente, de asigurare a transferului de cunoștințe și de oferire a unor posibilități de dezvoltare a personalului din instituțiile publice și de modernizare a actului de guvernare în întregime, în care mediul digital va avea un rol important. Mediul digital nu înseamnă doar constituirea unui canal de e-comunicare sau a unui sistem de planificare a resurselor. Mediul digital înseamnă mult mai mult: digitalizarea serviciilor publice, a instrumentelor, a proceselor, a culturii…”, consideră Valentina Casian.

Femeile în funcțiile de conducere trebuie să devină o normă, nu o excepție

Despre Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), primara municipiului Strășeni spune că este unica structură și cea mai puternică ce unește autoritățile locale, asigură informarea, creșterea capacităților, apărarea drepturilor autorităților locale, promovează descentralizarea și autonomia locală. „Prin intermediul CALM, autoritățile locale au devenit mai puternice, mai organizate, mai pregătite pentru a răspunde tuturor provocărilor. Toate rețelele create în cadrul CALM-lui, inclusiv Rețeaua femeilor, sunt un sprijin suplimentar pe diverse segmente.”

În același timp, vicepreședinta CALM consideră că prin intermediul cooperării APL în cadrul CALM sunt scoase în evidențe cele mai bune practici, este asigurat transferul de cunoștințe, de experiențe și sunt facilitate colaborările cu autoritățile locale din alte țări.

„Totodată, CALM astăzi este prezent în cele mai importante instituții europene, precum CORLEAP, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, NALAS, alte structuri de importanță majoră pentru guvernarea locală.”

Vorbind despre femeile în funcție de conducere, Valentina Casian a constatat că acestea schimbă imaginea țărilor, comunităților, instituțiilor, diverselor sectoare ale mediului de afaceri. „Sunt cele care nu au lăsat regimurile sau concurenții electorali să le sperie, dar au continuat lupta.”

Vicepreședinta CALM nu acceptă abordări de tipul Femei-Bărbați în conducere, punând accentul pe valorile profunde ale drepturilor omului. „Femeile în funcțiile de conducere trebuie să devină o normă, nu o excepție, iar cererea mea, ca femeie, este să fiu eu respectată. În întreaga lume s-a demonstrat că  femeile-lidere devin vectori ai schimbării, lidere ce inspiră comunitățile.

Valentina Casian constată că o femeie primară are în primul rând grija comunității. „O femeie primară respiră prin fiecare por multă responsabilitate și dăruire de sine, iată de ce calitățile și capacitățile acesteia trebuie să fie apreciate pe măsură.” Primara municipiului Strășeni își propune să promoveze și în continuare implicarea femeilor în procesul decizional. „Voi opta pentru consolidarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei și bărbați, prin schimbarea percepțiilor sociale, a stereotipurilor de gen”, a constatat aleasa locală.

 

 

Imprimare