PRIMARII SE ASOCIAZĂ! pentru a înțelege mai bine esența și miza integrării europene și cum pot folosi pârghiile oferite de Acordul de asociere la UE în beneficiul comunităților pe care le conduc! Astfel, vineri, 4 iulie 2014, la Chișinău, în incinta „Institutului Muncii”, s-a desfășurat Conferința de lansare a Campaniei de informare și discuții pentru Autoritățile Publice Locale din Moldova „Acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană: evoluție, conținut și efecte”. Evenimentul a fost organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu suportul financiar al Fundației pentru o Societate Deschisă și Fundației „Soros-Moldova”. Conferința a întrunit peste 70 de primari și  reprezentanți ai APL de nivelul I și II.

Scopul evenimentului a constat în lansarea campaniei de informare a membrilor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind prevederile Acordului de Asociere a RM la UE, act istoric care reglementează practic toate aspectele vieții cetățenilor din republică, inclusiv reformele ce vizează cele mai importante domenii pentru dezvoltarea țării noastre: administrație, economie, justiție, agricultură etc.

În debutul ședinței, Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova și primar de Selemet, Cimișlia, D-na Tatiana BADAN a accentuat necesitatea înțelegerii de către toate nivelele puterii de stat a tuturor oportunităților, provocărilor și responsabilităților ce reies din prevederile Acordului de Asociere. În special, Tatiana Badan s-a referit la perspectivele pentru APL, care sunt cel mai aproape de cetățeni, în contact direct și permanent cu comunitatea locală și provocările, nevoile sale. 

Directorul executiv al CALM, Dl. Viorel FURDUI, a specificat că una din direcțiile principale de intervenție a CALM este informarea și perfecționarea gradului de pregătire a reprezentanților APL, astfel încât edilii să-și realizeze cu succes sarcinilor și atribuțiile, în raport cu toate fenomenele care se întâmplă în societate. În opinia sa, numai o administrație publica locală bine informată și pregătită, poate lupta cu adevărat pentru respect, drepturile și interesele sale. În acest context se înscrie și campania lansată de CALM privind informarea  primarilor și a altor reprezentanți ai APL despre Acordul de Asociere. Ținta ei de bază este de a oferi liderilor comunităților locale din Republica Moldova posibilitatea de a face cunoștință cu principalele aspecte/elemente ale Acordului de asociere și integrării europene, pentru ca fiecare dintre ei să poată face concluziile sale și să ia decizii conștiente și bine argumentate privind avantajele sau dezavantajele acestui document/proces. În mod special, subliniat faptul ca această campanie poartă un caracter non-partizan și strict informativ, luând în considerație faptul că CALM este o organizație reprezentativă, neafiliată politic și pluralistă. Un aspect deosebit de important pentru APL îl reprezintă faptul că Acordul în sine, cât și agenda/ planul de acțiuni de implementare a acestui acord, prevăd mai multe obligații pentru guvernare în domeniul reformei administrației publice, descentralizării și consolidării autonomiei locale.

D-na Olga CRIVOLIUBIC, Director de Programe din cadrul Fundației „Soros-Moldova”, i-a salutat pe toți cei prezenți și a subliniat că lansarea unei campanii în toată republica ”Moldova, Europa” are drept ax director informarea publicului moldovean despre beneficiile şi riscurile integrării europene, dar într-un mod accesibil și utilizând doar puterea argumentului. CRIVOLIUBIC a apreciat interesul sporit al Autorităților Locale din Moldova față de eveniment, îndeosebi în contextul ultimelor evenimente, dar s-a referit și la impactul prevederilor Acordului de Asociere asupra tuturor aspectelor vieții cetățenilor din Republica Moldova.

În acest context, Igor BOȚAN, Directorul executiv al Asociației pentru democrație participativă „ADEPT”, a informat reprezentanții APL despre UE și principalele sale structuri, evoluția relațiilor Republicii Moldova cu UE, ce reprezintă Acordul de Asociere, aspectele-cheie ale Acordului de Asociere, precum și importanța/beneficiile generale ale lui pentru Republica Moldova pe termen scurt, mediu și lung. În mod special, Dl. Boțan a specificat că acest Acord oferă o șansă unica pentru modernizarea Republicii Moldova, precum și un cadru instituțional și de monitorizare, care îi va pune pe guvernanții actuali sau viitori în imposibilitatea de a recurge la diferite tertipuri pentru a stopa implementarea reformelor declarate. Un lucru deosebit de important, deoarece mimarea reformelor reale este un fenomen întâlnit pe larg în Republica Moldova, unde există o discrepanță mare în ceea ce privește promisiunile/declarațiile și faptele concrete, a conchis BOȚAN.

La rândul său, Dl. Viorel CHIVRIGA, expert economic independent, a informat despre partea pragmatică a acestui document istoric prin esența sa, și anume despre Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE (ZLSAC). În cadrul acestei prezentări, Dl. Chivriga a explicat edililor scopul, obiectivele, elementele și prioritățile ZLSAC pentru RM: agricultura și achizițiile publice, costurile și beneficiile ZLSAC, principalele provocări și avantaje ale ZLSAC, asistența financiară din partea UE, precum și alte modele economice de dezvoltare abordate prin prisma unei analize comparative.   

Participanții la acest eveniment au avut posibilitatea să-și expună opiniile și să adreseze întrebări experților pe diverse aspecte ale Acordului și integrării europene.

În cadrul acestei campaniei, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) va organiza pentru conducătorii și reprezentanții APL o serie de sesiuni de informare și dezbateri pe marginea diverselor aspecte ale Acordului de Asociere în toate cele 32 de raioane ale republicii, inclusiv UTA Găgăuzia. În cadrul acestor sesiuni, participanții vor avea posibilitatea să cunoască în detalii principalele prevederi ale Acordului de Asociere și să discute toate aspectele controversate/neclare ale acestuia, cu participarea celor mai versați experți din domeniul dat. 

Proiectul face parte dintr-o campanie amplă de informare ”Moldova, Europa”, susținută de Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația”Soros-Moldova”.

Amintim că, Republica Moldova, alături de Ucraina și Georgia, a semnat pe data de 27 iunie, 2014, la Bruxelles, Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. Acest document este unul foarte important și vizează reformele în cele mai importante domenii pentru dezvoltarea țării noastre: administrație, economie, justiție, agricultură etc. Totodată, acest document, fiind unul foarte complex și voluminos, nu este bine cunoscut în societate și de aceea a generat și generează diverse discuții și dezbateri în controversă.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM:

 

Nadejda Sacovici: tel. 0(22) 22-35-09, tel/fax. 0(22) 22-35-29, 0(22) 21-32-35, e-mail: info@calm.md 

Imprimare