În urma mai multor adresări ale membrilor săi privind dreptul angajaților APL de a beneficia de premiu anual, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a elaborat o notă informativă în care este prezentată legislația ce oferă acest drept.

La 11 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. De premii anuale pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019 pot beneficia persoanele cu funcții de demnitate publică (primarii și viceprimarii), funcționarii publici, alt personal angajat în baza contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.

Premiul anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019 se acordă în luna decembrie a anului 2020, iar mijloacele financiare se vor utiliza din fondul de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază, în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în anul 2020 în bugetul de stat și bugetele locale. La acordarea premiului anual vor fi utilizate, primordial, economiile identificate la cheltuielile de personal prevăzute în bugetele unităților bugetare, mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază.

Cum se calculează premiul anual, dar și alte aspecte necesare în procesul de stabilire a premiilor anuale pentru angajații APL găsiți în Nota informativă a CALM.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare