Pentru o mai bună organizare, actualizare, accesibilitate și transparență a datelor despre terenuri, Cadastrul funciar va fi ținut într-un sistem informațional automatizat. Conceptul sistemului a fost discutat în cadrul Consiliului de Coordonare, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, luni, 8 aprilie.

Actualmente, Cadastrul funciar este gestionat de autoritățile publice locale pe suport de hârtie, cuprinzând un ansamblu de date și documente despre regimul juridic al terenurilor, despre atribuirea lor deţinătorilor de terenuri, despre parametrii cantitativi şi calitativi, precum și despre valoarea lor economică. Procesul de aprobare a cadastrului se făcea anual, printr-o hotărâre de Guvern. Totuși, sistemul s-a dovedit a fi ineficient.

Din acest motiv, noul Cod funciar prevede că gestionarea Cadastrului funciar se va realiza la nivel local de către autoritățile publice locale, prin intermediul unui sistem informațional, care va conține detalii cantitative și calitative despre terenurile din țară. Aceste informații vor putea fi accesate atât de autoritățile administrației publice centrală și locale, cât și de instituțiile și cetățenii interesați.

Imprimare