La programul „Satul European”, ediția 2024, au fost depuse 748 de dosare ceea ce înseamnă că peste 80% din primării din toată țara au participat cu câte un proiect” Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în cadrul conferinței de presă, de astăzi, 8 aprilie, la care au fost prezentate rezultatele primei etape – de depunere a dosarelor – în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”, ediția 2024, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Distribuția proiectelor în funcție de categorie arată că necesitățile comunităților sunt următoarele:

● 315 de proiecte, sau 42% din toate proiectele, cu un cost mediu de 7,6 mil. lei au fost depuse pentru construirea sistemelor de alimentare cu apă și servicii de canalizare;

● 161 de proiecte, adică  21% din toate proiectele, cu un cost mediu de 4,1 mil. lei au ca scop renovarea clădirilor publice, inclusiv măsuri de eficiență energetică; 

● 113 de proiecte, sau 15% din toate proiectele, cu un cost mediu de 3,3 mil. lei au fost depuse pentru modernizarea infrastructurii sportive și de agrement; 

● 66 de proiecte, sau 9% din cele depuse, cu un cost mediu de 2,7 mil. lei vor fi destinate pentru reabilitarea caselor de cultură sau monumentelor istorice; 

● 59 de proiecte, sau 8% din toate proiectele, cu un cost mediu de 1,7 mil. lei au fost depuse pentru instalarea sistemelor de iluminat public;

● 34 de proiecte, sau 5% din toate proiectele, cu un cost de 1,8 mil. lei au ca scop instalarea sistemelor de producere a energie din resurse regenerabile. 

Valoarea totală a proiectelor depuse la acest apel este de 3,78 miliarde lei. Iar distribuția pe regiuni este următoarea:

● Regiunea Nord – 256 de proiecte;

● Regiunea Centru – 298 de proiecte;

● Regiunea Sud – 157 de proiecte;

● Regiunea Chișinău – 14 de proiecte;

● Regiunea UTA Găgăuzia – 23 de proiecte.

După etapa de depunere a dosarelor urmează două etape de evaluare a acestora, și anume evaluarea administrativă care va fi realizată de către Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală conform procedurilor stabilite de regulamentul Programului. La fel, proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, după mai multe criterii, printre care oportunitatea și importanța proiectului, conformitatea acestuia cu strategiile naționale, sectoriale și regionale și locale de dezvoltare, impactul asupra beneficiarilor etc. Finalizarea acestor două etape este preconizată pentru sfârșitul lunii iunie curent. 

Precizăm că, până la moment, prin Programele „Satul European”, ediția 2022 și „Satul European Expres”, ediția 2023, au fost finalizate peste 730 de proiecte din cele peste 900 selectate. În doi ani au fost construite:

● Aproximativ 800 de km de apeduct, de care deja beneficiază peste 130.000 de cetățeni;

● Aproximativ 100 de km de rețele de canalizare și 12 stații de epurare de care beneficiază peste 120 000 de cetățeni;

● Peste 700 km de iluminat stradal de care se bucură peste 200.000 de cetățeni;

● Peste 330 de clădiri cu menire socială au fost reabilitate: grădinițe, școli, terenuri sportive, terenuri de joacă, centre de cultură de care beneficiază peste 560 000 de cetățeni.

Imprimare