Recent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege nr. 56 din 05.06.2019 prin care APL le este restabilit dreptul de a perfecta unele acte notariale. CALM susține această inițiativă legislativă pe care o consideră legitimă, în interesul cetățenilor și vine cu următoarele concretizări:

1.      Această inițiativă corespunde angajamentelor Republicii Moldova și a noului Guvern în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale, reprezentând o acțiune reală și concretă în acest sens;

2.      De fapt, acest proiect de lege urmărește restabilirea dreptului APL de a presta, în anumite condiții, un număr limitat de servicii/acte notariale în interesul cetățenilor, la costuri mai accesibile și fără a-i impune pe cetățeni să parcurgă distanțe mari. Acest drept al APL a existat zeci de ani și a fost anulat abuziv, în condiții total netransparente și cu încălcarea obligației legale de a consulta APL, prin legea nr.  246 din 15.11.2018 privind procedura notarială.

3.      În prezent, modul de organizare și funcționare a sistemului de notariat NU permite accesul corespunzător al cetățenilor la aceste servicii. La un notar, in medie, revenind circa 30 mii de cetățeni deserviți. Iar în mai multe raioane există doar un singur notar, care trebuie să deservească în medie circa 25 de sate/comune cu o populație care ajunge și la 50/60 mii de cetățeni (de ex. Glodeni, Dondușeni, Taraclia etc.); 

4.      Acest proiect, în principal, este destinat, ocrotirii drepturilor și intereselor celor mai vulnerabile pături ale populației din mediu rural, care se află în dificultate de a se deplasa și/sau de a achita prețuri mărite, în raport cu veniturile obținute.

5.      Acest proiect de lege oferă cetățenilor, preponderent din mediul rural, o alternativă de a apela în conformitate cu principiul subsidiarității,  fie la cea mai apropiata și credibilă instituție publică din localitate abilitată cu acest drept (Primărie), fie la instituția notarului privat din centrele raionale și/sau municipii;

6.      Prin prezentul proiect de lege, prestarea unor acte cu caracter notarial de către APL, reprezintă un DREPT și nu o OBIGAȚIE. Astfel, fiecare APL este în drept să decidă, în parte, dacă va presta și dezvolta sau nu aceste servicii;

7.      Restabilirea acestui drept pentru APL nu lezează nici într-un fel drepturile altor instituții/persoane abilitate cu dreptul de a presta acte notariale. Iar privit prin prisma intereselor cetățenilor din cele mai îndepărtate localități, această inițiativă, din contra, asigură accesibilitatea si acoperirea cu astfel de servicii a unui cerc mai mare de cetățeni;

8.      Datorită accesibilității reduse a serviciilor notariale pentru anumite categorii de cetățeni (costuri, distanță, proceduri…), în prezent este afectat procesul de inventariere, înregistrare, evidență și impozitare corespunzătoare a patrimoniului din carul localităților. În acest sens, proiectul în cauză mărește posibilitățile pentru a aduce ordine și în acest domeniu, prin creșterea accesibilității acestor servicii pentru un număr mai mare de populație.

Prin urmare, CALM reiterează susținerea sa a proiectul dat, salută crearea grupului de lucru privind îmbunătățirea acestui proiect și consideră că la baza tuturor discuțiilor în acest caz urmează a fi luate situația actuală și asigurarea efectivă a dreptului cetățeanului la aceste servicii de interes public și cu impact major special asupra păturilor defavorizate.  

Serviciul de comunicare al CALM

 

 

Imprimare