Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU, a participat ]n data de 2 iulie 2019, la un eveniment public de lansare a construcției stației de epurare din orașul Cantemir. Proiectul va fi realizat până în luna august 2021, cu suportul financiar al Agenției de Dezvoltare a Austriei și al Uniunii Europene.

În mesajul adresat celor prezenți la eveniment, Ministrul Georgeta MINCU a vorbit despre așteptările proiectului în contextul protecției mediului și asigurării cu servicii locale de calitate a cetățenilor, precizând că: ”Prin construcția stațiilor de epurare, printr-un management eficient al deșeurilor ne angajăm să protejăm resursele de apă care sunt importante pentru cetățeni. Din păcate în Republica Moldova ne confruntăm cu un volum de apă scăzut per cap de locuitor, pragul internațional constituind 1700 m3, iar în țara noastră dispunem de doar 500 m3. În acest sens, este important să protejăm resursa de apă, pentru că lipsa ei împiedică dezvoltarea economică și afectează sănătatea și standardele de viață ale oamenilor. Este foarte important ca apa utilizată să fie procesată și să treacă prin stația de epurare. Ne dorim ca acest proiect de infrastructură să fie util și necesar atât cetățenilor din orașul Cantemir, cât și celor din localitățile din apropiere. Scopul nostru este să punem în evidență importanța gestionării corecte a tuturor resurselor de apă, identificarea problemelor existente și posibilele soluții privind îmbunătățirea calității resurselor de apă din țară. Astfel, vreau să aduc mari mulțumiri Uniunii Europene pentru acest proiect de scară largă și Agenției Austriece pentru Dezvoltare pentru co-finanțare”.

În același context, Gintautas Baranauskas, Șeful adjunct al secției de operațiuni a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat: „Cu acest proiect, Uniunea Europeană asigură suportul pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a moldovenilor, contribuind la o mai bună infrastructură de alimentare cu apă și de canalizare în mediul rural. O stație de epurare a apelor uzate nouă și modernă va asigura, ca apele uzate să fie tratate corespunzător și emise în siguranță, prin urmare, contribuind la încetarea poluării solului și a apelor subterane. Aceste rezultate vor fi atinse împreună cu partenerii noștri de la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, care vor gestiona implementarea acestui proiect, în beneficiul locuitorilor orașului Cantemir”.

Proiectul în Cantemir prevede construcția unui nou sistem de canalizare, construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate și optimizarea sistemului de alimentare cu apă din oraș.

Bugetul estimativ prevăzut pentru această parte a proiectului este de 6 milioane de Euro, 5.2 milioane de Euro fiind contribuția Uniunii Europene, iar 800.000 de Euro – co-finanțarea din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 3 500 de locuitori ai orașului Cantemir și a localităților din vecinătate.

„Suntem deosebit de încântați, că Uniunea Europeană ne-a încredințat implementarea proiectului construcției noului sistem de canalizare în Cantemir. Fiți siguri că ADA, împreună cu echipa noastră de implementare a proiectului și partenerii de implementare, va asigura o construcție eficientă a sistemului de canalizare, în următoarele luni. Accesul sustenabil la apă potabilă curată și de calitate, la fel ca și serviciile sanitare, sunt cheia dezvoltării economice și sociale pentru orice societate, mai ales aici, în Republica Moldova și în Cantemir.”, a accentuat Martin Ledolter, Directorul Executiv al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Vizita de lucru în raion, a constituit o ocazie pentru a discuta cu autoritățile locale despre problemele din localitățile raionale, dar și despre continuarea proiectelor inițiate.

În acest context, autoritățile din Cantemir au solicitat suportul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea reamenajării podului feroviar peste râul Prut, amplasat în apropierea localităților Cantemir și Fălciu, ce nu a mai fost practicabil din anul 2000 și continuarea proiectului de construcție a locuințelor sociale.

Sursa: MADRM

Imprimare