Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), continuă instruirea personalului din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II cu genericul „DEZVOLTAREA REGIONALĂAstfel, în perioada 07 – 11 aprilie 2014,  a fost   organizat cel de-al doilea curs cu acelaşi generic.

Conţinutul cursului de dezvoltare profesională  s-a axat pe:

  • aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor privindcadrul legal şi instituţional al dezvoltării regionale;
  • dezvoltarea abilităţilordevalorificare a experienţei europene în domeniul dezvoltării regionale, planificare şi analiză regională, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniu;
  • modelarea atitudinilorderesponsabilizare în utilizarea resurselor şi instrumentelor dezvoltării regionale.

La instruire au participat reprezentanți ai APL de nivelul I și II, iar din cadrul ADR Sud, specialistul în planificare strategică și programare, Valentina Musteață.

Participanții au fost familiarizați cu cadrul conceptual al Monitorizării & Evaluării dezvoltării regionale, precum și cu funcționalitatea  Parteneriatului Public Privat, ca instrument al managementului regional.

În cadrul sesiunilor de informare, au fost abordate și subiecte ce țin de aplicarea recomandărilor internaționale, privind dezvoltarea durabilă integrată în planificarea și implementarea politicilor de dezvoltare regională naționale, precum și modelul actual de dezvoltare regională integrată a Uniunii Europene.

Reiterăm, instruirea personalului din APL de nivelurile I și II, are loc în cadrul parteneriatului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), avînd drept scop sporirea competențelor teoretice și practice, privind dezvoltarea regională.

Imprimare