În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul Hotaririi Guvernului pentru modificarea Legii nr.354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile.
În nota informativă se menționează că proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile are drept scop:
a) completarea legii privind formarea bunurilor imobile cu o cale nouă de formare – reparcelare;
b) reglementarea procedurii de formare a construcțiilor și incăperilor izolate în cazul intervenției in timp asupra acestora, și anume, formarea
construcțiilor și incăperilor izolate după recepția lucrării de construcție în conformitate cu legislația ce reglementează activitățile în construcții;
c) reglementarea modalității de calculare a cotei părții din construcție ce îi revine fiecărei incăperi izolate formate din construcției;
d) stabilirea autoritățolor responsabile de coordonarea proiectului de formare a bunurilor imobile;
e) introducerea unor modificări și completări în scopul concretizării consecutivității formării bunurilor imobile;
f) excluderea unor lacune in legislație.
În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.mdstanislav.maican@calm.md.

Persoană de contract – Stanislav Maican, Expert juridic CALM. 

 

Imprimare