Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la ședința Comitetului de Supraveghere a Programului „EU4Moldova: Comunităţi Locale”, organizat de Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. Programul este finanţat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistenţa Poloniei şi implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.

Este vorba despre lansarea celei de-a doua etape a programului „EU4Moldova: Comunităţi Locale”, în cadrul căreia activitățile vor fi finanțate în mod prioritar în raioanele Leova, Edineț și Strășeni. La prima etapă, de fondurile programului au beneficiat comunitățile din raioanele Ungheni și Cahul.

Programul „EU4Moldova: Comunităţi Locale” are menirea să îmbunătăţească calitatea vieţii şi să atenueze consecinţele economice şi sociale ale COVID -19 preponderent în comunităţile din mediul rural.

La baza programului vizat sunt 4 componente:

• Îmbunătăţirea serviciilor publice locale (implementată de GIZ);

• Dezvoltarea infrastructurii publice locale (implementată de ADA);

• Dezvoltarea oportunităţilor economice locale şi abilităţilor profesionale (implementată de GIZ şi ADA);

• Dezvoltarea locală în gestiunea comunităţilor (LEADER) (implementată de SFPL).

Bugetul total al programului este de 24,7 milioane de euro, implementarea acestuia se va finaliza în decembrie 2025. Domeniile prioritare de intervenție vor viza sectorul energetic, apa și canalizarea, dar și managementul deșeurilor solide.

Este salutabil  faptul că se pune accentul pe investițiile în infrastructură, precum și pe dezvoltarea oportunităților economice la nivel local.

 

Imprimare