Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la ședința Grupului de Lucru privind reforma administrației publice și managementul finanțelor publice. Evenimentul a fost prezidat de Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, co-prezidată de reprezentanții ambasadelor Suediei și Olandei și organizată cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Potrivit expertului CALM Viorel Rusu, în conceptul de reformă elaborat de Guvern se atrage puțină atenție descentralizării și consolidării autonomiei locale. „Procesul de consultare a acestor documente nu este asigurat pe deplin. Intenția Guvernului este de a aproba strategia de reformă a administrației publice până la sfârșitul acestui an, iar grupul de lucru care lucrează la elaborarea acestor concepte este foarte restrâns și CALM-ul, în calitate de asociație reprezentativă a autorităților publice locale, nu a fost invitat să participe în acest proces.”

Potrivit Secretarului general al Guvernul, Executivul pregătește strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023 – 2030. Aceasta va cuprinde 5 domenii de intervenții: managementul funcției publice; entități publice; sistemul de fundamentare, coordonare și implementare a politicilor publice și de planificare strategică; digitalizarea serviciilor publice, simplificare și debirocratizare; administrația publică locală. 

 „Componenta pentru administrația publică locală va fi pe larg discutată în cadrul Comisiei paritare pentru descentralizare, precum și vor fi constituite platformele sectoriale pentru comunicare și consultare a opțiunilor de politică publică în domeniul APL”, a menționat Dumitru Udrea.

Recent, Coaliția pentru Descentralizare, formată din CALM, Promo LEX și IDIS Viitorul au elaborat un concept de reformă ce presupune modernizarea unităților administrativ-teritoriale de nivelul al II prin municipalizare. Documentul a fost votat în cadrul Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova de către președinții asociațiilor de primari din raioane, primari de sate și orașe care reprezintă, practic, toate autoritățile publice locale din Republica Moldova.  Conceptul a fost prezentat factorilor de decizie și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Implementarea acestui model de reformă este agreată de majoritatea autorităților publice locale, nu necesită mult efort sau resurse financiare și ar însemna un pas important în procesul de modernizare a administrației publice locale și de dezvoltare a comunităților locale.

Imprimare