Alte 63 de Centre Unificate de Prestare a Serviciilor Publice vor fi deschise în cadrul autorităților administrației publice locale, după ce miniștrii au aprobat extinderea Programul-pilot CUPS de la 17 la 80 de localități rurale. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 10 august, modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la pilotarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice ce prevede extinderea acestui concept pentru alte primării, care și-au manifestat intenția de a aduce inovația în localitate.

„Experiența reușită a implementării Programului-pilot CUPS (Centre Unificate de Prestare a Serviciilor Publice) la nivelul administrației publice locale și succesul înregistrat în cele 17 localități rurale din țară, de la demararea programului (februarie 2022), a trezit interesul mai multor primării de a-și moderniza serviciile publice oferite la nivel local cetățenilor.

(…) Documentul mai prevede cooptarea în cadrul Programului CUPS și a mai multor prestatori de servicii publice, care își vor exprima disponibilitatea de a participa la proiect, posibilitatea de a institui CUPS-uri prin intermediul bibliotecilor publice teritoriale și extinderea gamei de servicii care se prestează prin acest instrument de asigurare a descentralizării administrative, anunță Guvernul.

Finalitățile urmărite prin proiect sunt, potrivit Executivului: sporirea accesului beneficiarilor la servicii publice; creșterea numărului de servicii publice electronice prestate; asigurarea extinsă a incluziunii sociale, în special a persoanelor cu dizabilități și a păturilor vulnerabile; apropierea Guvernului de cetățeni și sporirea încrederii lor în modernizarea și digitalizarea serviciilor publice, precum și crearea premiselor pentru o colaborare interinstituțională între diferiți prestatori de servicii publice și alte autorități ale administrației publice centrale și locale.

Potrivit viceprim-ministrului pentru digitalizare, Iurie Țurcanu, astfel se va asigura implementarea într-un ritm accelerat a dispozițiilor Legii cu privire la serviciile publice, care prevede cadrul general de implementare a principiului „ghișeului unic”, inclusiv prin intermediul CUPS, se menționează într-un comunicat al Cabinetului de miniștri.

CUPS oferă mai multe servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS):

 • Duplicat al certificatului de stare civilă;
 • Extras de pe actul de stare civilă;
 • Extras multilingv de pe actul de stare civilă;
 • Aviz privind modificarea actului de stare civilă;
 • Certificat privind starea civilă;
 • Înregistrarea la domiciliu și/sau reședință temporară sau radierea din
  evidență;
 • Certificat privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile;
 • Plan cadastral la nivel de sector cadastral;
 • Informație din cadastrul bunurilor imobile și/sau din arhiva cadastrală;
 • Extras din capitolul-supliment al Registrului bunurilor imobile despre
  valoarea bunului imobil;
 • Extras din Registrul bunurilor imobile;
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor
  individuali;
 • Eliberarea/prelungirea/retragerea/suspendarea/reluarea valabilității
  licențelor pentru domeniile de competență, prin intermediul SIA GEAP.
 • Pensie de dizabilitate;
 • Alocație socială de stat pentru persoanele cu dizabilități, persoanele cu
  dizabilități din copilărie și copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani;
 • Ajutor de deces (persoanelor asigurate și neasigurate);
 • Formularul privind confirmarea stagiului de cotizare realizat pe teritoriul
  Republicii Moldova;
 • Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor
  sociale de stat pentru unele categorii de persoane;
 • Informație privind achitarea /neachitarea contribuțiilor de asigurări
  sociale de stat;
 • Informație privind starea contului personal de asigurări sociale;
 • Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de pensii și prestații sociale
  prin intermediul sistemului public de asigurări sociale pentru uz local;
 • Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneo-sanatorial prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale;
 • Informație privind beneficierea de alocație de stat pentru copii în sistemul
  public de asigurări sociale de stat al R. Moldova pentru a fi prezentat
  autorităților competente pe teritoriul României;
 • Informație privind beneficierea/nebeneficierea de prestații sociale în
  sistemul public de asigurări sociale de stat al R. Moldova pentru a fi
  prezentată peste hotare.

Fișier:

Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2021cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice

Imprimare