Analizând inițiativa Ministerului Finanțelor de a plafona și a exclude unele taxe locale, primarul orașului Ialoveni Sergiu Armașu a declarat în cadrul ședinței Consiliului de Administrare al CALM că o asemenea decizie va constitui o problemă pentru toate comunitățile. Alesul local a amintit că art. 7 din Legea 436 stipulează că administrația publică locală dispune de autonomie consfințită și garantată de Constituția Republicii Moldova, inclusiv de Carta Europeană a autonomiei locale.

„Este limpede că atât timp cât în Constituție este stipulat că autoritățile publice locale dispun de autonomie locală, nimeni nu poate să ne încalce acest drept. Mai mult decât atât, art. 6 din aceeași Lege prevede că raporturile dintre autoritățile publice centrale și cele locale au la bază principiile autonomiei, legalității, transparenței și colaborează în rezolvarea problemelor comune.”

Sergiu Armașu a afirmat că ghidându-se de prevederile legii, autoritățile locale organizează periodic consultări publice cu toți locuitorii satelor, comunelor, orașelor, municipiilor. „Nu am văzut ca agenții economici să fie revoltați. Dimpotrivă, noi suntem gata să micșorăm taxele respective pentru a-i susține și pentru a avea mai multe locuri de muncă, mai multe taxe, impozite care vin în bugetele locale, să atragem investiții în comunitățile noastre, iar agenții economici să-și poată desfășura activitatea legal și eficient.”  

În altă ordine de idei, primarul orașului Ialoveni a amintit că punctul 5 din articolul 6 al Legii 436 stabilește că autoritățile publice centrale consultă asociațiile reprezentative ale autorităților publice locale în probleme care vizează activitatea APL. „Autoritățile centrale ar trebui să considere oportun să ne consulte înainte de a lua o decizie. Așteptăm să se expună și Consiliul Național Anticorupție, deoarece orice proiect de lege sau proiect de hotărâre de Guvern trebuie să treacă această expertiză”, a afirmat Sergiu Armașu.

Serviciul de Comunicare al CALM

Imprimare