Alexandru Sârbu, primar de Cubolta, Sângerei, consideră că suportul tehnic acordat de Agenția de Cartografiere a Norvegiei este de mare folos pentru autoritățile publice locale. „Imprimantele oferite sunt multifuncționale și permit nu doar printarea color în format larg, dar și scanarea a zece foi simultan, nu mai vorbim de formatul A3 pe care nu toate primăriile îl au, inclusiv scanarea în A3.  Utilajul este extrem de bun, cu programe incluse în computer. Aceasta ne permite să obținem date, planuri și hărți din diverse surse, să le suprapunem, să avem o claritate în poziția geografică a proprietăților funciare, construcțiilor și altor edificii, să identificăm folosința, de facto, a terenurilor în raport cu cele înregistrate în registrele publice.”

Totodată, datorită acestei dotări tehnice, primăria Cubolta a identificat mai multe tranzacții și schimburi de terenuri ascunse, neînregistrate, dar pe care nu le poate documenta adecvat, din lipsa tehnicii geodezice specializate (GPS). „ Poate alte autorități publice locale nu consideră o problemă faptul că nu au GPS, noi însă ne-am dori foarte mult ca acest proiect să fie extins, cu posibilitatea ca primăriile să poată fi dotate cu acest aparat geodezic. Reieșind din cele expuse mai sus, putem concluziona că sistemul cadastral din Republica Moldova, cu toți actorii implicați în acest proces, atât cei din sectorul public, cât și cei din sectorul privat, nu răspund așteptărilor și necesităților cetățenilor, dar și ale administrației publice.”

Potrivit alesului local, fără asemenea tehnică specializată autoritățile publice locale pot vizualiza, în baza materialelor existente în birou, diferența dintre utilizarea de facto și cea de pe hârtie a terenurilor. „Planurile ortofoto, utilizate simultan cu harta digitală liniară și cu informațiile din bazele de date ale Cadastrului, ne permit să vizualizăm integral situația din teren, pe tot teritoriul administrat. Fără această tehnică nu putem stabili în teren poziția exactă a punctelor de cotitură a hotarelor.”

Proiectul „Hărți pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova” este realizat de către Agenția de Cartografiere a Norvegiei Statens Kartkverket, în cooperare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova și Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Imprimare