Vicepreședinta CALM Maria Galiț este primară la al patrulea mandat în comuna Sărata Veche, Fălești. Este inițiatoarea festivalului de promovare a obiceiurilor și tradițiilor „În ospeție la Movila Măgura”. În cadrul acestui eveniment participă 12 primării din regiune. Este președinta GAL Movila Măgura.

Sărata Veche este situată în Raionul Făleşti, fiind cea mai mare comună din raion. Distanța directă până în or. Făleşti este de 7 km, 32 km până în mun. Bălți, 58 km până în mun. Iași, iar până la Chișinău sunt 134 km. Așezarea geografică pe traseul Chișinău – Glodeni creează un șir de oportunități pentru dezvoltarea micilor întreprinderi. De asemenea, apropierea de centrul raional și de zona industrială a raionului (3km) creează avantaje facilitând accesul la infrastructura de comunicații, piața raională și cea din or. Bălți și Ungheni. În componența comunei intră satele Sărata Veche, Sărata Nouă și Hitrești.

Localitatea Sărata Veche a fost menționată documentar pentru prima data în anul 1554, Sărata Nouă – în 1847, iar Hitrești în 1927. Recensământul populației din Moldova feudală, înfăptuit în anii 1772-1773, însuma în Sărata din ocolul Ciuhurului, ţinutul Iaşi, 50 de case şi bordeie, un mazil şi un preot.

Denumirea localităţilor a rămas neschimbată pe parcursul istoriei.

  1. Mahalalele satului din vechime au următoarele nume:

–         Curtea – mahalaua dată se află pe teritoriul unde a fost curtea boierului Goilov

–         Hîrtop – conform așezării geografice

–         Semaforul – zona respectivă se află în apropierea căii ferate

–         Botanica – a fost sădit un mic parc

–         Podișul- conform reliefului.

Localitatea este situată în nord-vestul Republicii Moldova și se întinde pe coastele celor două dealuri ce străjuiesc valea față-n față. În partea de sud a satului curge rîul Gîrla Mare, iar de-a lungul satului pe șes curge râulețul Gîrla Mică, care se scurge în rîul Gîrla Mare, afluent al râului Prut. Prin preajma satului trece calea ferată.

În partea de nord, în raza comunei se găsește fabrica de zahăr. Prin partea de asfințit a satului trece drumul Sculeni-Fălești. Localitatea are circa 5400 ha de pămînt arabil cu următoarele denumiri de locuri: Valea Șleahului, Humăria, Sîngera, Vîlcele, Podișul, Planul Popii, Hîrtopul Scumpiei, Valea grădinii, Lungul Vîntului, Prosia, Hîrtoapele, Stamiru, Viile bătrînești. Valea satului este remarcabilă prin faptul că în zilele de  vară cu arșiță, la suprafața apare un strat de praf alb și sărat, care este la originea denumirii de Sărata Veche.

Populația comunei Sărata Veche constituie 4334 locuitori. Ponderea bărbaților în totalul populației este de 49,3%, iar femeile constituie 50,7%. Majoritatea populației își are locul de muncă în or. Fălești, la diferite fabrici și instituții.

Infrastructura socială este reprezentată de 3 grădiniţe, un gimnaziu, trei puncte medicale, două stadioane, un centru de cultură și agrement cu două filiale în celelalte sate mai mici ale comunei, 2 biblioteci publice. Majoritatea edificiilor publice au fost construite în perioada anilor 70-80 și chiar dacă până astăzi au fost permanent reparate, încă mai necesită careva renovări.

Aşezarea geografică pe traseul Chișinău – Glodeni creează un şir de oportunităţi pentru dezvoltarea micilor întreprinderi. De asemenea, apropierea de centrul raional (8 km) și de zona industrială a raionul (3km), creează avantaje facilitând accesul la infrastructură de comunicaţii, piața raională și cea din orașele Bălți și Ungheni. Totodată, accesul la aceste facilităţi a condiţionat delăsarea infrastructurii sociale locale, nedezvoltarea economiei locale și indiferenţa locuitorilor faţă de viitorul comunei.

La 01.01.2022, în comuna Sărata Veche erau înregistrate valorile următorilor indicatori socio-economici:

Indicatori socio-economici c. Sărata Veche, 2022

 

Indicatori socio-economici

2022

1

Total populație, inclusiv

4434

1.1.

–          Copii de vârstă (0-6 ani)

350

1.3

–          Copii de vârstă școlară

471

1.4

–          Populație economic activă

2395

1.5

–          Persoane în etate (pensionari)

1218

1.6

–          Populație plecată (migranți)

573

2.

Număr de agenți economici

43

3

Număr de salariați, inclusiv

513

3.1

–          În sfera bugetară

130

3.2

–          În economia reală

387

4

Salariul mediu (estimativ)

3000 lei

5

Bugetul total executat (venituri) anul 2021

9745,7  mii lei

5.1

–          Venituri proprii, anul 2021

2713,8 mii lei

6

Număr total de gospodării

1525

6.1

% din gospodării conectate la apeduct

90%

6.2

% din gospodării conectate la canalizare

0%

6.3

% din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor

100%

6.4

% de gospodării conectate la rețeaua de gaz

N/A

7

Lungimea drumurilor locale (total)

43

7.1

% din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și „variantă albă”)

100 %

7.2

% din străzi cu iluminat nocturn

85%

 

Înfrățiri existente:

2013- Cumpăna, Jud. Constanța România

2014- Cornu, jud. Prahova România

2019- Jiyzico, Polonia

2020- Stănilești, jud. Vaslui, România

  1. Împreună cu ONG „Viitorul” au fost realizate mai multe activități, printre care:

– îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în localitățile comunei Sărata Veche;

– crearea Centrului Vocațional în s. Sărata Veche;

– implementarea serviciului de îngrijirea socio-medicală la domiciliu a persoanelor în etate și cu dizabilități, etc..

Împreună cu Asociația de Băștinași a fost realizat proiectul „Dor de casa Buneilor”, în cadrul căruia a fost deschis Muzeul satului, unde prestăm serviciul pentru vizitatori „Șezătoarea în Familie” cu tradiții, obiceiuri și bucate tradiționale.

Domeniile de interes pentru cooperare:

– Crearea unui parc fotovoltaic;

-Crearea unui parc agroindustrial și atragerea rezidenților pentru investiții în afaceri de prelucrare a produselor agricole și creșterea producției agricole pe o platformă investițională dotată cu infrastructură necesară;

 – Construcția rețelei de canalizare centralizate în localitățile comunei;

– Reabilitarea fâșiilor forestiere, riverane și pășunilor;

– Crearea serviciului pentru gestionarea deșeurilor vegetale în cadrul Întreprinderii Municipale;

– Dotarea instituțiilor sociale, de educație și culturale cu utilaj și echipament necesar;

– Dezvoltarea infrastructurii turistice.

Despre Rețeaua Femeilor din cadrul CALM:

Este un mecanism pentru asigurarea egalității de gen la nivelul comunelor noastre , este un promotor consecvent al egalității de gen  și al ideii că femeile trebuie să participe în organele de conducere la toate nivelele de administrare. Am pledat  și voi pleda pentru o implicare cât mai activă și echitabilă a femeilor în procesul decizional și ca suport în atingerea acestui deziderat ne este Rețeaua Femeilor din cadrul CALM și însăși organizația CALM.

Despre femeia primară:

Este întruchiparea patriotismului, devotamentului, responsabilității și grijei pentru comunitatea pe care o administrează, la fel ca și pentru familia proprie.

MOTTO-ul:  Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele.

Planurile de viitor:

Îmi doresc să am o comunitate în care oamenii sa se învețe  să  zâmbească unul altuia atunci cânde se salută de dimineață, adică să înțeleagă că toți depindem unul de altul,  de stima, respectul și grija reciprocă și la fel toți trebuie să muncească pentru    a-și căpăta fericirea la care visează.

 

Imprimare