La doar 6 km distanță de la capitală, este amplasat satul nostru care, conform tradiției marilor orașe, se așterne pe 7 coline. Aceste dealuri bătrâne sunt sinonimul cuvântului „acasă” pentru 4200 de locuitori harnici și omenoși.

Printre ei se desprind și figuri ilustre ale neamului nostru, cum ar fi regretații scriitori Ion Proca și Simion Ghimpu ale căror lucrări fac parte din patrimoniul național al țării. Ne mândrim cu patriotul, luptătorul pentru independența țării, regretatul profesor Gheorghe Ghimpu, în memoria căruia a fost denumit liceul local. Consătenii noștri sunt, de asemenea, și ex-primarul general Dorin Chirtoacă și fostul președinte interimar al RM, Mihai Ghimpu.

Cea mai mare realizare a mea ca primară cred că este întoarcerea în gestiunea administrației publice locale, prin judecată, a grădiniței de copii din sat. În urma reparației capitale, cu implicarea FISM și programelor finanțate de statul român, astăzi ea zilnic își deschide porțile pentru mai bine 130 de copii.

Un proiect la fel de important a fost lichidarea râpei din centrul satului, în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Mediului.

Inițiativele care au schimbat viața colonițenilor din sectorul nou, unde sunt amplasate 306 case, reprezintă lucrările de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare, cele de gazificare și iluminare stradală, care ar fi rămas perspective de viitor fără ajutorul financiar acordat de Fondul Ecologic Național.

La moment, APL Colonița în cooperare cu APL Cruzești, APL Budești și APL Tohatin participă în cadrul proiectului „Cooperare  intercomunicipală pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor solide în comunitățile Budești,Tohatin, Cruzești și Colonița”, ce are ca obiectiv soluționarea problemei de salubrizare în cele 4 comunități vecine.

Satul Colonița s-a înfrățit cu comuna Tuzla, județul Constanța și comuna Bălțați din județul Iași. La fel, am stabilit un contract de colaborare cu comuna Flămânzi, România.

Un rol deosebit în activitatea mea de primară îl are CALM-ul și anume Rețeaua femeilor din această organizație. Aici, în contextul ajutorului reciproc și schimbului de experiență și practici, fiecare dintre noi, indiferent de apartenența politică, este ajutată și ghidată pentru a-și atinge potențialul maxim în activitatea sa.

Femeile primare sunt foarte exigente și aplicându-și toate resursele intelectuale și emoționale, demonstrează iar și iar că au destule abilități pentru a schimba spre bine viața locuitorilor care le-au încredințat votul.

Motto-ul de care mă ghidez este: „ Eu știu cum și pot face lucruri bune pentru oamenii din jurul meu. Eu iubesc oamenii.”

Pe viitor mi-aș dori foarte mult mai multă libertate pe plan decizional; finanțări directe în bugetele locale, primăria să nu fie folosită ca mașină de vot pentru guvernanți; legi care apără și ghidează activitatea primarilor; schimb de experiență cu colegii primari atât din țară, cât și de peste hotare…

Imprimare