Accesul la servicii de alimentare cu apă și cu canalizare pentru grupurile vulnerabile și respectarea egalității de gen – aceasta a fost tematica primei ședințe a Comisiei de specialitate din cadrul CALM pe probleme sociale, care și-a desfășurat lucrările miercuri, 29 mai 2013 în incinta sediului CALM. La inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova evenimentul a găzduit peste 20 de reprezentanți ai autorităților publice locale din 10 raione ale republicii, primari de la primul la al șaselea mandat, consilieri locali și specialiști în domeniul asistenței sociale. Scopul acestei ședințe a fost identificarea problemelor accesului grupurilor vulnerabile la servicii de apă și canalizare, experiențelor de implementare în practică a aspectului egalității de gen și grupurilor vulnerabile în politica tarifară existentă.

În debutul ședinței dl. Ion BESCHIERU, Expertul jurdic CALM, a prezentat Regulamentul de Activitate a Comisiei de Specialitate și a menționat „…Congresul Autorităților Locale din Moldova a organizat mai multe comisii de specialitate pe diferite domenii asemănătoare celor din consiliile locale, deoarece CALM primește zilnic foarte multe solicitări de avize, și câteoda nu este suficient ca APL-le să fie consultate la telefon sau e-mail, de aceea pe avize importante este necesar să fie convocate astfel de comisii de specialitate pentru a asigura opinia autorităților publice locale pe direcțiile de activitate în domeniul respectiv.        

De asmenea Dl. Ion Beschieru a prezentat succint avizul CALM la proiectul de lege nr.122 din 18 martie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care a parvenit la solicitarea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova, proiectul avizului fiind elaborat în urma consultărilor CALM cu membrii săi și a analizei prevederile documentului în cauză prin prisma respectării drepturilor autorităților locale şi principiilor de organizare și funcționarea a administraţiei publice locale.

În continuarea ședinței Dna. Nadejda DARIE, Expert CALM pe egalitatea de gen și mobilizarea comunitară, a accentuat importanța abordării problematicii accesului grupurilor vulnerabile și aspectele egalității de gen în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și incluziunea acestora în politica tarifară.

În continuarea ședinței Dna Nadejda DARIE, Expert CALM pe egalitatea de gen și mobilizarea comunitară, a prezentat concluziile de la masa rotundă care sa desfășurat pe data de 17.04.2013 cu genericul ,,Accesul grupurilor vulnerabile la Serviciile de Alimentare cu Apă și Canalizare (AAC), accentuând importanța abordării problematicii respective  în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și incluziunea acestora în politica tarifară.

În cadrul ședinței fiecare din participanți a avut posibilitatea să prezinte propria experiență în ceia ce privește problematica accesului la serviciile de apă și canalizare și stabilirea politicii tarifare pentru grupurile vulnerabile din localitatea ce o reprezintă și să povestească despre soluțiile identificate pentru fiecare problemă în parte.  Acest fapt a permis identificarea și evaluarea riscurilor, provocărilor și stadiilor de implementare a conceptelor egalității de gen și a grupurilor vulnerabile în accesul la serviciile de apă și canalizare din Moldova, precum și modalitățile de includire a acestora în politica tarifară adoptată la nivel local. Primarii au atras o deosebită atenție asupra faptului că de multe ori din considerente economice și financiare posibilitățile autorităților locale de a include grupurile vulnerabile sunt limitate, deoarece Autoritățile centrale oferă competențe dar nu și posibilități financiare care să acopere aceste competențe. Cu toate acestea, autoritățile publice local sunt  singurile instituții care lucreaza direct cu populația și încearcă din puținul de care dispun să țină cont de aceste grupuri în politica tarifară, în condițiile când guvernul central, necunoscând situația din teritoriu, încearcă să răpească de la APL prerogativa de a spune ultimul cuvânt în aprobarea tarifelor. De asemenea Primarii au atras atenția asupra faptului că

La finele ședinței participanții au menționat necesitatea identificării unui model de calcul și aprobare a tarifului pentru serviciile de apă și canalizare cu luarea în considerație a grupurilor vulnerabile și asigurarea accesului acestora la serviciile menționate mai sus. Precum și o stabilire mai clară a criteriilor de identificare a persoanelor care sunt incluse în „grupurile vulnerabile, deoarece de multe ori politica de asistență socială favorizează unele persoane apte de muncă să stea în rând după ajutor social. De asemenea participanții la ședință au scos în evidență importanța consultărilor la toate etapele cu APL-le, deoarece doar ei cunosc mai bine problemele din teren și pot oferi informații obiective despre situația reală.  

Este important de menționat că CALM încurajează și facilitează prin asemenea inițiative mentoratul, schimbul de experiență și bunele practici între primării, în vederea identificării celor mai optime soluții de dezvoltare atât la nivel local, cât și cel central, iar opinia CALM este reprezentativă deoarece vociferează opinia majorității APL-lor din Republica Moldova.  

 

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

Imprimare