Ediția „Reporter de Gardă, alături de o emisiune radio tematică, difuzate la postul public Moldova 1, respectiv Radio Moldova, fac parte din o campanie națională de popularizare a cunoștințelor despre calitatea apei.

În cadrul emisiunii sunt oferite informații privind experiența pozitivă obținută în raionul Cahul în cadrul cooperării între citeva localități în ceea ce privește construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare ce contribuie esenţial la diminuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate ale cetăţenilor Republicii Moldova
Or, utilizarea apei potabile de proastă calitate este cauza a 950-850 de decese premature anual și a pierderii a 2-4 milioane de zile de muncă. Doar o treime din populaţia rurală a Republicii Moldova are acces la servicii de alimentare cu apă, asta fără a aminti de lacunele de calitate.
Campania este desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Mediului. Inițitiva de comunicare este sprijinită financiar de Guvernul României, prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Raionul Cahul a fost selectat în prim-planul campaniei de comunicare, deoarece în ultimii ani a beneficiat de proiecte de infrastructură atât din Fondul Național de Dezvoltare Regională, cât și cu sprijinul GIZ. Totodată, a fost actualizat capitolul pe apă și canalizare al Strategiei raionale de dezvoltare socio-economică.

sursa:www.trm.md/GIZ Moldova

Imprimare