Primăria orașului Leova a beneficiat de dotare tehnică în cadrul unui parteneriat dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova CALM, Agenția Relații Funciare și Cadastru ARFC și Agenția de Cartografiere a Regatului Norvegiei.

Viceprimarul orașului Leova Mihai Crețu salută decizia Regatului Norvegiei de a acorda acest suport mai multor APL-uri din Republica Moldova, mai ales că multe dintre ele lucrau cu tehnică depășită de timp. „Când am primit tehnica nouă am simțit diferența, a crescut viteza de lucru, computere cu asemenea parametri tehnici nici nu se vând în Republica Moldova. Datele spațiale se utilizează în diverse domenii în activitatea APL, cum ar fi administrarea patrimoniului public sau domeniul de arhitectură și urbanism. Un exemplu elocvent în acest sens este că programul QGIS ar putea facilita  automatizarea proceselor de eliberare a actelor permisive în construcții, în cazul în care planul urbanistic general va obține o formă digitală.”

Potrivit funcționarului, specialiștii din APL Leova deja pot dezvolta hărți tematice pentru a monitoriza casele, rețelele electrice, inclusiv cele subterane. „De asemenea, QGIS are capacitatea de a automatiza anumite procese. De exemplu, ar putea în mod automat să genereze certificatul de urbanism, ceea ce ar ușura foarte mult activitatea angajaților din primărie și ar reduce erorile. Un alt exemplu este că întreprinderea municipală care gestionează sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare din regiune a primit mai multe seturi de date spațiale și acest program ne va permite să facem  schimb de date cu operatorul.”

Arhitectul din cadrul primăriei orașului Leova susține că datorită tehnicii acordate de către Regatul Norvegiei și cunoștințelor obținute în cadrul instruirilor, deja poate poziționa spațial obiectele și alte elemente din oraș, în cadrul hărților tematice.  „Împreună cu un coleg deja am încercat să facem o hartă a rețelelor de apeduct și canalizare, ca să putem vedea care este situația în fiecare sector, unde este deficit, unde este surplus. Tehnica de care am beneficiat reprezintă un mare avantaj pentru fiecare primărie.”

De asemenea, funcționarul consideră că din punct de vedere arhitectural este foarte ușor să setezi o hartă cu edificii, caracteristicile tehnice și volumetrice detaliate ale acestora.  „De acum încolo vom putea monitoriza în timp real respectarea prevederilor cadrului normativ și documentației de urbanism. La început a fost un pic mai dificil să lucrăm cu programul QGIS,  pentru că el permite procesarea unui volum mare de informații spațiale. Sunt convins însă că acest efort va fi răsplătit în timp, deoarece ne va facilita foarte mult activitatea.”

 Trei specialiști din cadrul primăriei Leova lucrează cu QGIS și ei sunt convinși că acest program va permite digitalizarea și suprapunerea diferitor seturi de date departamentale și va îmbunătăți procesul analitic de planificare. 

Imprimare