Un număr total de 13 asociaţii membre din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Turcia au participat la grupul de studiu, care a activat sub auspiciile grupului de lucru pentru eficiență energetică din cadrul NALAS. Asociaţiile membre au contribuit la studiu cu proprii lor experţi locali. Fondul Energetic Regional Deschis al GTZ (ORF-E) a oferit asistenţă financiară şi tehnică.

Imprimare