În urma analizei, CALM a constatat un şir de neconcordanţe cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, una din acestea constituind procedura şi modul de delegare a competenţelor către autorităţile publice locale.

Imprimare