La concurs pot participa toate autorităţile publice locale (APL) din Republica Moldova (primăriile şi/sau consiliile satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi preturile sectoarelor mun. Chişinău) care vor face dovada faptului că au soluţionat sau sunt pe cale să soluţioneze unele probleme comunitare cu implicarea activă a cetăţenilor din localitate la toate etapele: consultare publică, adoptarea şi realizarea deciziilor, evaluarea satisfacţiei beneficiarilor etc.

ATENŢIE: vor fi acceptate doar dosarele care se referă la activităţile desfăşurate în anul 2012.

Dosarele vor fi prezentate/expediate până la data de 30 ianuarie 2013 inclusiv pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti 77, Asociaţia Presei Independente (API)

Pentru informaţii suplimentare:

tel.: (22) 22-09-96 (persoană de contact – Petru Macovei, pmacovei@api.md)

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului „Cea mai bună acţiune de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor”

Imprimare