“Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu Apă și Canalizare: de la teorie la practică” – aceasta a fost tematica mesei rotunde care și-a desfășurat lucrările ieri la data de 16 aprilie 2013, la Chișinău la inițiativa CALM și organizată în parteneriat cu GIZ.

Evenimentul a găzduit peste 20 de reprezentanţi ai grupurilor de experți naţionali şi internaţionali din cadrul agențiilor implementatoare precum: USAID, LGSP, UNDP, SDC, ApaSan, BDO, etc. Obiectivul acestei ședințe a fost identificarea experiențelor de implementare în practică a conceptului de cooperare intercomunitară și identificarea riscurilor și provocărilor care însoțesc acest proces.

În debutul ședinței Dl. Ion Beschieru, expert juridic coordonator a Congresului Autorităților Locale din Moldova a prezentat contextul juridic actual ce reglementează posibilitățile de instituționalizare a cooperării intercomunitare pentru Autoritățile Publice Locale, menționând de asemenea că această ședință este foarte importantă în vederea identificării celui mai bun model de cooperare intermunicipală pentru autoritățile locale din Moldova.

În cadrul ședinței fiecare din participanți a avut posibilitatea să prezinte propria experiență în domeniul implementării cooperării intercomunitare în Republica Moldova. Acest fapt a permis identificarea riscurilor, provocărilor și problemelor care au apărut la implementarea proiectelor de cooperare intercomunitară în Moldova. Experții agențiilor implementatoare au atras atenția asupra faptului că de multe ori imperfecțiunea legislației existente limitează posibilitățile și inițiativele atât a autorităților publice locale cât și a donatorilor, iar reieșind din experiențele precedente tentativele de modificare a acestei legislații s-au axat mai mult pe soluționarea unor probleme contrete și specifice doar unei regiuni fără a fi luat în cosiderare impactul acestei modificări asupra întregului sistem.

În rezultatul discuțiilor donatorii s-au arătat îngrijorați de situația în care strategia națională de descentralizare rămâne doar pe hârtie, iar ultimele modificări legislative care au avut loc au tendințe mai mult de centralizare decât de promovare a autonomiei locale.

Participanții au menționat necesitatea unei abordări care să mențină lucrurile cât mai simple pentru beneficiari. În această ordine de idei s-a propus opțiunea de modificare a anumitor articole din legislație și în nici un caz modificarea integrală a acesteia pentru a evita sporirea complexității cadrului legal.

De asemenea CALM și comunitatea agențiilor implementatoare au evidențiat importanța consultărilor la fiecare etapă cu toate părțile implicate în proces, îndeosebi cu APL-le, deoarece doar ei cunosc situația din teren și pot oferi informații obiective despre situația creată.

Menționăm că ședința de lucru a avut loc în la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

Imprimare