“Accesul grupurilor vulnerabile la servicii de alimentare cu apă și canalizare (AAC)” – aceasta a fost tematica mesei rotunde care și-a desfășurat lucrările miercuri, 17 aprilie 2013 în incinta sediului CALM. La inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova evenimentul a găzduit peste 20 de reprezentante ai autorităților publice locale din 10 raione ale republicii, membre ai Rețelei femeilor primar din cadrul CALM.

Scopul acestei ședințe a fost identificarea problemelor accesului grupurilor vulnerabile la servicii de apă și canalizare, experiențelor de implementare în practică a aspectului egalității de gen și grupurilor vulnerabile în politica tarifară existentă.

În debutul ședinței Dna. Nadejda Darie, expert pe egalitatea de gen a Congresului Autorităților Locale din Moldova a accentuat importanța abordării problematicii accesului grupurilor vulnerabile și aspectele de gender în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

În cadrul ședinței fiecare din participanți a avut posibilitatea să prezinte propria experiență în ceia ce privește problematica accesului la serviciile de apă și canalizare a grupurilor vulnerabile din localitatea ce o reprezintă și să povestească despre soluțiile identificate pentru fiecare problemă în parte. Acest fapt a permis identificarea și evaluarea riscurilor, provocărilor și stadiilor de implementare a conceptelor egalității de gen în accesului la serviciile de apă și canalizare din Moldova. Doamnele Primar au atras o deosebită atenție asupra faptului că de multe ori din considerente economice și financiare posibilitățile autorităților locale de a include grupurile vulnerabile sunt limitate. Cu toate acestea, APL-le sunt singurile instituții care lucreaza direct cu populația și încearcă din puținul de care dispun să țină cont de aceste grupuri în politica tarifară, în condițiile când guvernul central, necunoscând situația din teritoriu, încearcă să răpească de la APL prerogativa de a spune ultimul cuvânt în aprobarea tarifelor.

La finele ședinței participantele au menționat necesitatea identificării unui model de calcul și aprobare a tarifului pentru serviciile de apă și canalizare cu luarea în considerație a grupurilor vulnerabile și asigurarea accesului acestora la serviciile menționate mai sus. De asemenea participantele la ședință au evidențiat importanța consultărilor la toate etapele cu APL-le, deoarece doar ei cunosc situația din teren și pot oferi informații obiective despre situația reală.

Este necesar de menționat că rețeaua femeilor din cadrul CALM reprezintă o inițiativă realizată în conformitate cu prevederile statutare de consolidare a autorităților publice locale, încadrând obiectivul egalității de gen în programul CALM cu susținerea partenerilor săi de dezvoltare. Rețeau femeilor din cadrul CALM întreunește peste 164 de femei primare din 898 de administrații publice locale din Moldova.

Acest eveniment a avut loc la inițiativa CALM în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților Autorităților Publice Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” implementat de CALM cu suportul financiar a USAID. Scopul principal a proiectului fiind identificarea modelelor eficiente de gestionare a serviciului de apă și canalizare reieșind din specificul activității și competențelor APL.

 

Serviciul de relații cu publicul și comunicare al CALM

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați la tel. 022 22-35-09, Tel/Fax. 022 22-35-29, 022 21-32-35, sau la adresa electronică info@calm.md, www.calm.md.

 

Imprimare