În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz cu privire la proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la Regulamentul-cadru privind modul de angajare și organizare a activității mediatorului comunitar din comunitățile compact şi/sau mixt populate de romi.

Prin proiectul regulamentului-cadru se propune stabilirea modului de angajare și organizare a activității mediatorului comunitar în comunitățile compact şi/sau mixt populate de romi care va contribui la incluziunea socială a populației de etnie romă, expusă la diverse forme de excluziune socială. Proiectul regulamentului-cadru include 6 compartimente, în care sunt definite noțiunile de bază în contextul proiectului vizat, este reflectat modul de angajare a mediatorilor comunitari, formarea profesională continuă a mediatorului comunitar, condițiile de activitate, drepturile, responsabilitățile, precum și monitorizarea și evaluarea activității mediatorului comunitar.

În acest context, CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md,ion.beschieru@calm.md.

Persoană de contract – Ion Beschieru, Coordonator asistență și expertiză juridică.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Regulamentul-cadru privind modul de angajare și organizare a activității mediatorului comunitar din comunitățile compact şi/sau mixt populate de romi”

Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Regulamentul-cadru privind modul de angajare și organizare a activității mediatorului comunitar din comunitățile compact şi/sau mixt populate de romi”

 

Imprimare