În perioada 24-30 noiembrie, în Bratislava, Slovacia a avut loc  seminarul internațional “Cum să creăm o societate incluzivă în comunitate pentru a elimina conflictul  interetnic la nivel local”, organizat de Asociația Orașelor și Comunelor din Slovacia la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, și ai asociațiilor APL din Moldova, Georgia, Croația, Albania, Ungaria și Slovacia inclusiv reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Irina Luncașu și Alexandru Osadci, precum și organizațiile non-guvernamentale relevante care se ocupă cu probleme de coexistență dintre minoritatea etnică și majoritatea, precum și cu medierea conflictelor dintre acestea.

Seminarul a fost axat pe problema conflictelor comunitare apărute în comunitățile în care conviețuiesc mai multe etnii și instrumentele necesare pentru a le rezolva, mai ales prin prisma abordării noi de soluționare a conflictelor din comunitate și anume – medierea. Aceasta este proiectată pentru angajații profesionali ai autorităților locale din comunitate și pentru lucrătorii sociali din teren, pentru reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale la nivel local, nivel regional și național, pentru instituțiile publice și profesioniști care sunt angajați sa lucreze cu minoritatea etnică pentru a rezolva conflictele din comunitate dintre minoritate și majoritate.

Participanții la seminar au avut posibilitatea de a face cunoștințe  cu noi tendințe și tehnici de mediere, precum și informații despre realizările din acest domeniu de la experții profesioniști din Europa. În cadrul acestui seminar internațional un capitol separat a fost dedicat proiectelor europene la care țările participante la seminar sunt eligibile și respectiv s-a discutat despre posibilele propuneri de proiecte comune cu care ar putea aplica. Astfel  au fost prezentate programele precum: Oamenii în dificultate, Parteneri pentru schimbări democratice, Fondul Vișegrad, Anul European pentru dezvoltare, Erasmus+, Tinerii in acțiune, etc.

Seminarul a oferit posibilitatea creării unei platforme de comunicare și colaborare în domeniul soluționării problemelor locale dintre țările participante Moldova, Georgia, Croația, Albania, Ungaria și Slovacia, în cadrul proiectelor comune, ce vor fi elaborate urmare a acestui for.Imprimare