La 15 octombrie, de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural,  Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu UN Women și CALM, cu participarea Ambasadei Suediei în Republica Moldova, reprezentanților PNUD și ai societății civile, au organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova dezbateri cu genericul: „Promovarea guvernării locale sensibile la dimensiunea de gen”. În cadrul evenimentului au fost puse în discuție oportunitățile și provocările femeilor din administrația publică locală, rolul și susținerea partenerilor de dezvoltare  în soluționarea problemelor femeilor din mediul rural, dar și încurajarea femeilor să se implice în procesele decizionale. La dezbateri au participat președinta Comisiei parlamentare administrație publică Larisa Voloh, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova Katarina Fried, , reprezentanta de țară UN Women Moldova Dominika Stojanoska reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova Dima Al-Khatib, președinta Congresului Autorităților Publice din Moldova Tatiana Badan,  directorul executiv al CALM Viorel Furdui, alese locale, deputați, reprezentanți ai societății civile etc.  

Președinta Comisiei Administrație Publică Larisa Voloh a menționat că această zi reprezintă un prilej aparte de a exprima recunoștința pentru implicarea femeilor în societate. „Deoarece avem o țară preponderent agrară, implicarea femeilor din mediul rural în viața societății este una majoră în toate domeniile, inclusiv în educație, agricultură, sănătate, administrare publică.”

Totodată, Larisa Voloh a atras atenția asupra faptului că provocările la care sunt supuse autoritățile publice locale, în special în ultima perioadă, din cauza pandemiei, a schimbărilor climatice sau a crizei economice, devin din ce în ce mai acute și necesită decizii inovative, metode noi de abordare pentru soluționarea acestor probleme. „Resursele financiare niciodată nu au fost suficiente, iată de ce este nevoie de un management bine gândit, bazat pe activitatea comună a autorităților centrale, a primarilor, consiliilor locale, a organizațiilor neguvernamentale din comunitățile noastre. Doar unindu-ne eforturile am putea oferi soluțiile necesare, în dependență de necesitățile fiecărei localități, deoarece problemele femeilor noastre sunt diverse, cert este faptul că rezultatul trebuie genereze crearea unor condiții adecvate pentru viața și activitatea femeilor.”

Amintim că președinta Comisiei administrație publică Larisa Voloh a activat anterior în calitate de primară a satului Palanca, Ștefan Vodă, dar și de președintă a Rețelei Femeilor din cadrul CALM. „Avem multiple exemple de succes în APL, rămâne să ajustăm legislația în așa fel încât autoritățile publice locale să se bucure de o autonomie financiară veritabilă și descentralizarea spre care tindem, iar comunitățile locale să poată gestiona autonom resursele pe care le au în teritorii, să poată crea venituri proprii și bugete sustenabile cu ajutorul cărora, în funcție de necesitățile comunității, să valorifice resursele, inclusiv cele umane de la nivel local.”

Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, E.S. Katarina Fried a salutat inițiativa de a marca Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural prin promovarea guvernării locale sensibile la dimensiunea de gen.Promovarea democrației prin furnizarea de asistență instituțiilor și proceselor democratice precum și apărătorilor  democrației stă la baza suportului de cooperare a Suediei. În calitate de Ambasadoare a Suediei, sunt  mândră să reprezint primul Guvern feminist din lume. Asta înseamnă că egalitatea de gen stă la baza  priorităților Guvernului Suediei, a procesului de luare a deciziilor  și la alocarea resurselor. Noi muncim mult ca să integrăm egalitatea de gen în totate programele de cooperare a Suediei și vedem beneficiile pe care le aduc cetățenilor”, a menționat Excelența Sa.

Totodată, Katarina Fried a încurajat autoritățile publice locale să participe activ în promovarea egalității de gen, accentuând însă faptul că multe depind și de implicarea autorităților centrale. „În acest context, un dialog activ și multidimensional trebuie asigurat pentru avansarea egalității de gen”, a declarat Ambasadoarea.

Reprezentanta de țară UN Women Moldova Dominika Stojanoska  a declarat că egalitatea de gen este o precondiție și un element critic al bunei guvernări  la nivel local. „Aceasta  duce la dezvoltare inclusivă și implementarea politicilor și bugetelor locale sensibile la gen care raspund necesităților diferite a femeilor și bărbaților din comunitate. Participarea și incluziunea sunt elemente- cheie pentru democrație și buna guvernare. Este important acest dialog între autoritățile centrale și locale la nivel național dar și la nivel regional, îndeosebi în contextul deținerii președenției NALAS de către CALM. Acordul de colaborare pe care îl avem semnat cu CALM oferă suport inițiativelor locale în integrarea dimensiunii de gen, consolidarea capacităților în elaborarea politicilor și bugetelor locale care vor crea o guvernare locală sensibilă la gen.”

Președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Tatiana Badan a comunicat că Republica Moldova înregistrează progrese constante în ceea ce privește nivelul reprezentativității femeilor în procesul decizional. „Femeile dețin astăzi cote de 22% printre primari, de 27,1% printre consilierii raionali și 36,1% printre consilierii locali.”

Tatiana Badan a explicat că una dintre prioritățile CALM este susținerea femeilor și promovarea egalității de gen. „Împreună cu suportul partenerilor de dezvoltare: Ambasada Suediei, UN Women, UNDP etc, am reușit să implementăm mai multe programe în vederea consolidării capacităților femeilor din cadrul CALM.  Cred că cel mai frumos lucru pe care l-am reușit împreună a fost crearea rețelei Femeilor din cadrul CALM și realizarea mai multor activități în sprijinul consolidării capacităților femeilor din APL.”

Potrivit președintei CALM, deși există aceste tendințe pozitive, mai avem mult de lucru pentru a integra egalitatea de gen în politicile de la nivel local și central. „Mizăm pe susținerea deputaților și deputatelor din parlamentul RM pentru a promova cât mai multe acte legislative ce vor fi în sprijinul autorităților publice locale și asigurării egalității de gen. Fără o descentralizare veritabilă nu vom putea îmbunătăți politicile locale pe dimensiunea de gen. La această etapă noi, cei din APL, încă nu avem pârghiile necesare pentru a putea soluționa problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural”, a conchis Tatiana Badan.

Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova Dima Al-Khatib a salutat ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice. „Prin susținerea acestui document internațional important, Republica Moldova a realizat un angajament de mare valoare în promovarea drepturilor omului”, a subliniat oficiala. Totodată, reprezentanta rezidentă PNUD în statul nostru a menționat că PNUD a susținut înființarea unui Centru pentru reabilitarea supraviețuitoarelor violenței în UTA Găgăuzia. „PNUD a dezvoltat și pilotat o abordare de planificare participativă, elaborând note metodologice care ilustrează modul în care  autoritățile publice locale  pot mobiliza comunitatea locală și o pot implica în punerea în practică a legislației naționale de combatere a violenței domestice, abordând cauzele structurale, precum și factorii de risc asociați violenței.”

Directorul executiv Viorel Furdui a vorbit despre rolul CALM-ului în asigurarea guvernării locale bazate pe principiile democratizării, transparenței și egalității de gen. „Am atras atenția la asigurarea egalității de gen încă de la crearea CALM-ului, acesta este unul dintre obiectivele stipulate în planificarea strategică. În această perioadă am reușit să creăm una dintre cele mai active și de succes rețele din cadrul autorităților locale – cea a femeilor din APL. Credem că activitatea Rețelei Femeilor din cadrul CALM este încununată și de faptul că lidera noastră pe dimensiunea de gen, președinta Rețelei Femeilor CALM Larisa Voloh ne găzduiește astăzi în calitate de președintă a Comisiei Administrație Publică.”

Directorul executiv al CALM a constatat că în ultimi zece ani Republica Moldova a avansat la capitolul promovării egalității de gen, mai ales dacă vom compara statul nostru cu cele din cadrul NALAS, președinția căreia este  exercitată pentru prima dată de către o femeie –Tatiana Badan.  „Ne bucură foarte mult faptul că partenerii noștri de dezvoltare percep CALM-ul ca pe o instituție ce are capacitate de a influența lucrurile la nivel de sistem, mă refer la tot ce înseamnă administrație publică și dezvoltare locală.”

Viorel Furdui a fost de părere că orice inițiativă susținută și de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova trebuie privită în contextul unor abordări sistemice. „Dacă vom lăsa fără atenție partea ce vizează întărirea capacităților APL, dacă femeile nu vor simți susținerea statului, inclusiv prin intermediul unor instrumente reale ce le-ar ajuta să înregistreze rezultate, atunci va fi foarte complicat să le convingem să se implice în procesul decizional.”

Directorul executiv al CALM a accentuat faptul că femeile, în afară de grijile localității pe care și le asumă prin acceptarea mandatului de ales local,  mai au o sumedenie de obligații în calitate de mame și soții. „În rezultat, sistemul actual pune o presiune prea mare pe angajatele din APL, adesea făcându-le să aleagă între rolul de mamă sau de lideră a comunității. Iată de ce este necesară descentralizarea administrativă, economică, financiară, ceea ce va oferi posibilitatea reprezentantelor din APL să-și poată exercita efectiv atribuțiile și să poată servi drept exemplu și pentru alții. Iată de ce trebuie să înregistrăm progrese reale în toate aceste domenii”, a punctat Viorel Furdui.

Primara de Sărata Veche, Fălești, vicepreședinta CALM Maria Galiț a afirmat că atât CALM, cât și partenerii de dezvoltare au contribuit la consolidarea capacităților aleselor locale, rezultatele fiind astăzi vizibile.  „Cu toate acestea, fluctuația de cadre din cadrul APL, un rezultat al situației generale din țară, nu ne permite să înregistrăm mari progrese. Având o descentralizare veritabilă și o autonomie locală reală, dar și o motivație salarială mai bună în domeniul APL, ne-ar fi mult mai ușor, atât nouă celor din APL, cât și populației care ar beneficia de servicii mult mai bune. În lipsa programelor de susținere economică și socială a femeilor din mediul rural  asigurarea egalității de gen la nivel local are loc mult mai anevoios.”

Primara municipiului Strășeni, vicepreședinta CALM, Valentina Casian a constatat că, mai ales în perioada electorală, indiferent dacă sunt alegeri locale sau prezidențiale, femeile se confruntă cu discursuri discriminatorii și de instigare la ură.  „Trebuie să găsim modalitatea de a scoate în evidență femeile lidere în administrația publică. Femeile care au rezultate extraordinare în procesul de administrare trebuie să fie promovate, iar rezultatele acestora să fie o dovadă în plus a necesității asigurării egalității de gen. Trebuie să facem mai vizibil faptul că femeia are aceleași capacități ca și  bărbatul, că ea poate fi o lideră eficientă, lucru demonstrat în toate comunitățile unde administrează femeile.” Valentina Casian a atras atenția că acolo unde există sprijin politic se trece mai ușor peste aceste bariere. „Femeile care decid să candideze pentru o funcție publică și sunt independente de partidele politice se confruntăm cu probleme majore, vorbim despre incendierea propriilor automobile sau de distribuirea materialelor poligrafice denigratoare  în spațiul public. Toate aceste acțiuni  josnice blochează entuziasmul femeilor și noi trebuie să le ajutăm să se elibereze de această frică de a se promova în funcții de răspundere.” 

Reprezentanta Organizației Internaționale a Muncii Ala Lipciu a scos în evidență faptul că femeile din mediul rural reprezintă un potențial extraordinar din punct de vedere politic, economic și moral care nu este valorificat pe potrivă.  „Vă dau dreptate când spuneți că este timpul să venim cu noi abordări, noi instrumente și să nu ne fie teamă să le testăm, să le corectăm și să le extindem atunci când ele se dovedesc a fi pozitive. Politica de ocupare a forței de muncă urmează să fie descentralizată. Ea are un element nou pe care noi l-am testat și am constatat că acesta funcționează și merită a fi extins. Instrumentul inovativ se numește parteneriat de ocupare locală care ne demonstrează încă o dată că piața de ocupare a forței de muncă este o responsabilitate comună. În cadrul acestui parteneriat la nivel local am reușit să ajungem la sute de femei care au fost angajate, au început o afacere ori și-au dezvoltat-o, fie s-au recalificat, autoritatea publică locală fiind cheie în aceste acțiuni.” Ala Lipciu a afirmat că se dorește ca această experiență să fie extinsă, iar ca rezultat să avem o încurajare a femeii la nivel local, în condițiile în care independența economică formează personalitatea.

Deputatul Petru Frunze a afirmat ca în perioada exercitării celor două mandate de primar a observat că poliția nu atrăgea mare atenție cazurilor de violență, considerând că acestea sunt neînțelegeri banale în anumite familii. „Aderând la Convenția de la Istanbul, dar și faptul că Ministerul de Interne este condus de o femeie ne  face să credem că lucrurile se vor schimba astfel încât femeile să fie respectate și să poată oferi din valoarea lor în procesul de dezvoltare la nivel local și național.” 

Ziua internațională a femeilor din mediul rural a fost instituită în 2007  de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și reprezintă un mod pragmatic de a obţine recunoașterea și susținerea rolurilor multiple asumate de femeile din mediul rural.

Imprimare