Cele mai bune practici ale autorităților publice locale din Moldova în 2021 au fost premiate, în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat la Chişinău, pe data de 21 decembrie. Printre cei menționați cu un premiu special se numără şi primăria Izbişte, r. Criuleni. Efortul acestei administrații şi a locuitorilor pentru realizarea proiectului „Fortificarea asistenței medicale primare prin crearea condiţiilor de activitate în OMF Izbişte (reconstrucția capitală a edificiului” au fost recunoscute drept „iniţiativă originală” care merită diseminată.

Locuitorii Izbiştei au colectat, în diferite puncte instalate în sat, 147 de mii de lei, depăşind cu mult aşteptările APL! A fost cea mai sigură dovadă, că oamenii îşi doresc servicii de calitate şi în condiţii sigure în domeniul sănătăţii.

Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul”, în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice locale, care este implementat cu suportul financiar al Consiliului Europei, scrie în comunicatul de  presă emis de instituţie. Scopul Programului Bunelor Practici este de a identifica și disemina experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țară.

 

Începând cu anul 2019, în s. Izbişte se desfăşoară construcţia unui sediu nou pentru Oficiul Medicului de Familie. Construcţia este finanţată din diferite surse, printre care mijloacele alocate de către Casa Naţională de Asigurări Medicale, bugetul local, bugetul raional şi donatori străini, care au acordat granturi.

Un efort aparte l-au depus, însă, şi cetăţenii acestui sat, atât cei rămaşi acasă, cât şi cei plecaţi, astăzi – parte a diasporei. Implicarea lor în colectarea de bani, cu care să ajute la continuarea construcţiei, sau mai precis, la transformarea unei clădiri vechi într-un centru medical modern, a însemnat o bună practică, în opinia celor care au acordat premiul. În vara anului 2020, autorităţile s-au adresat şi izbiştenilor de rând, cu apelul să contribuie cu cât pot la reparaţii, şi oamenii, de acasă şi de pretutindeni, au adunat peste 90 de mii de lei şi cca 3800 de euro.

Ion Plămădeală, primarul s. Izbişte, zice că atât premiul, cât şi activitatea până a fi el primit este o dovadă a bunei implicări a cetăţenilor. Dacă ar fi să recomande aplicarea acestei practici de implicare şi altor comunităţi, Ion Plămădeală spune că reuşita vine din faptul că scopul propus de autorităţi trebuie să corespundă necesităţilor cetăţenilor.

„Aici a coincis dorinţa autorităţilor de a construi un oficiu şi dorinţa cetăţenilor de a beneficia de servicii de calitate. Ca prim pas, am făcut un sondaj  în care oamenii au spus că priortar pentru sat este un oficiu medical, şi am urmat celelalte: proiectare, căutare de finanţatori, construcţie. Am făcut ulterior trimitere la sondaj, când am argumentat finanţatorilor, dar şi oamenii s-au mobilizat neaşteptat de bine, când li s-a propus să contribuie. Noi ne aşteptam la vreo 35 de mii de lei, dar consătenii au adunat tocmai 147 de mii! Premiul special acordat de IDIS primăriei Izbişte a fost calificat ca ceva special în susţinerea medicilor, probabil legat şi de situaţia pandemică. Cu toate că premiul nu are şi un suport financiar, acesta are o valoare morală şi pondere pentru participare la alte proiecte” – a spus Ion Plămădeală.

Primarul a mai adăugat, că Oficiul Medicilor de Familie este gata, cu excepţia mobilierului. Pentru fabricarea şi instalarea lui mai e nevoie de o lună de zile, iar în a treia decadă a lunii ianuarie echipa de medici şi asistente va putea trece în casă nouă.

Primăria Izbişte a mai fost desemnată, în anul 2016, cu locul I la practici bune în domeniul eficienţei energetice.

Imprimare