În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul HG pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali și a standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2014 (număr unic 627/MMPS/2021) autor – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
În nota informativă se menționează că prevederile proiectului de act normativ se referă la:
– excluderea categoriei de beneficiari – adolescenții cu comportament violent din motivul imposibilității prestării serviciilor într-o platformă comună cu adulții și necesitatea creării unor servicii specializate pentru minorii aflați în conflict cu legea;
– pe tot parcursul proiectului propunerile de excludere a anumitor norme s-au bazat pe rezultatele activității de acreditare a prestatorilor de servicii pe acest segment și expertizei oferite de către reprezentanții societății civile care au participat la elaborarea acestui proiect;
– propunerea de modificare a Anexa nr.1 și Anexei nr.2 reies din aspectele practice de prestare a unui astfel de serviciu cum ar fi consilierea agresorilor familiali și rolul țintit pe care îl are acest serviciu reieșind din principiile de activitate precum și impactul
general al acestui tip de servicii specializate a agresorilor familiali: informarea beneficiarilor despre valorile democratice și politicile publice cu referire la asigurarea egalității între femei și bărbați, normele legislative în vigoare cu privire la prevenirea și
combaterea violenței în familie, metodele de comunicare non violentă cu membrii familiei.

Scopul unor astfel de servicii nu rezidă în schimbarea personalității agresorului dar în abilitarea acestuia cu cunoștințele necesare privind normele sociale și legislația în vigoare, instrumente de comunicare non violentă și asumarea responsabilității personale privind schimbarea care trebuie să o facă în comportamentele și viziunile sale agresorul familial.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză la adresa de email info@calm.md

Fișier:

proiectul HG pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2014 (număr unic 627/MMPS/2021)

Imprimare