Obiectivul forumului este de a prezenta Convenția primarilor (COMO), finanțată de către Comisia Europeană, potențialilor semnatari ai Convenției. Această inițiativă implică autoritățile locale și regionale, care s-au angajat voluntar ca pe teritoriul lor să sporească eficiența energetică și sursele regenerabile de energie.

Forumul la fel a s-a axat pe sporirea sensibilizării autorităților locale responsabile pentru schimbările climatice, transport, construcții și energie, în Republica Moldova, cu următoarele teme:

  • potențialul impact al schimbărilor climatice în Republica Moldova;
  • atenuarea schimbărilor climatice și a strategiilor de adaptare, inclusiv studii de caz și cele mai bune practici;
  • eficiența energetică a clădirilor;
  • transport durabil, precum și
  • surse pentru autoritățile locale de finanțare a proiectelor de eficiență energetică și schimbări climatice

Acest forum este una din activitățile proiectului Planificarea Energiei Durabile în Europa de Est și Caucazul de Sud – către Convenția primarilor – Republica Moldova, Ucraina și Azerbaidjan, care are ca scop sprijinirea celor trei orașe partenere de proiect, Bălți din Republica Moldova, Vinița din Ucraina și Icherisheher (Orașul Vechi din Baku) Azerbaidjan, pentru a crește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie pe teritoriile acestor orașe și a le permite acestora să contribuie activ la atenuarea schimbărilor climatice. Proiectul este finanțat de Convenția primarilor Est (COMO-Est), programul Sprijinirea participării Parteneriatului estic și orașelor din Asia Centrală în Convenția primarilor. COMO-Est este extinderea inițiativei COMO a Uniunii Europene în Est, Caucaz și țările din Asia Centrală și își propune să sprijine autoritățile locale din aceste țări să semneze inițiativa și să îndeplinească și depășească obiectivul Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în 2020.

Mai multe informații despre COMO-Est sunt disponibile la adresa: http://www.eumayors.eu/index_en.html

Materialele au fost oferite de proiectul COMO-Est. Materialele de instruire în schimbările climatice au fost pregătite în conformitate cu proiectul Abordarea Teritorială la Schimbările Climatice (TACC) și actualizate de către Școala de la Frankfurt – UNEP Centrul pentru Climă și Finanțarea Durabilă a Energiei.

Serviciul comunicare si relaţii cu publicul al CALM.

Tel. 223509

Imprimare