La 13 septembrie 2022, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Guvernului, Parlamentului și a partenerilor internaționali, membrii Coaliției pentru Descentralizare au prezentat studiul privind municipalizarea.

Reamintim că Coaliția pentru Descentralizare este formată de trei instituții notorii din Republica Moldova – IDIS Viitorul, Promo-Lex și Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Menționăm că documentul nu este doar o lucrare teoretico-practică produsă de experți, dar reprezintă viziunea politică a autorităților publice locale aprobată la ședința Consiliului CALM din 7 septembrie, curent.

CALM a fost reprezentat la eveniment de către directorul executiv, Viorel Furdui;  coordonatorul de relații internaționale, Alexandru Osadci și expertul juridic Viorel Rusu.

Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui:

  • Conceptul de municipalizare reprezintă o viziune pragmatică, care are la bază situația și problemele concrete existente la moment în țară, toate angajamentele naționale și internaționale, dar și constrângerile financiare, administrative, politice și juridice cu care se confruntă  autoritățile locale, dar și centrale.
  • La moment, acest conceptul este cel mai realistic și cel mai sustenabil. El nu prevede acțiuni drastice și controversate ci dimpotrivă, se bazează pe consensul care există în societate, mai ales în privința rolului și locului Consiliilor raionale, dar și a necesității creșterii capacității administrative și financiare ale APL
  • Un alt argument fundamental în favoarea acestui concept este resursele financiare adiționale necesare care revin autorităților publice locale, în rezultatul implementării acestui model. Modelul urmează sa contribuie în mod esențial la sporirea calității serviciilor locale, dar și a capacităților autorităților locale, inclusiv prin creșterea motivației salariale a angajaților din domeniu. Mai mult decât atât,  în rezultatul realizării acestei reforme urmează a fi generate economii destul de importante care ar putea fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii municipale și pentru atragerea proiectelor de asistență externă.
  • La moment, din cauza lipsei de timp până la următoarele alegeri locale, avem nevoie doar de realizat acest prim pas – de transformare a raioanelor în municipii, în structuri administrativ-teritoriale de nivel combinat 1 și 2. Totodată, Coaliția pentru Descentralizare propune un șir de măsuri pentru facilitarea activității municipalităților, dar și a unităților administrativ-teritoriale de nivelul 1, mai întâi de toate prin cooperarea și soluționarea problemelor comune, inclusiv prin crearea serviciilor comune  la nivel de municipalitate (juridice, pentru scrierea proiectelor, financiare și contabile, de arhitectură și urbanism, etc.), cooperarea inter-municipală, dar și opțiunea de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale de nivelul 1. 
  • Astăzi noi pierdem atât angajații din cadrul primăriilor, cât și pe persoanele alese, pe primari, care fug din APL din cauza lipsei motivării, responsabilităților care nu sunt corelate cu motivația și dificultăților meseriei. Constatăm că există o discrepanță din ce în ce mai mare între salarizarea angajaților din APL și a celor din APC, dar și dintre angajații din APL și alte structuri ale statului (instituții medicale, de educație, etc.) și chiar din subordinea primăriilor.
  • Prin întărirea capacităților, inclusiv a celor financiare ale unităților administrativ-teritoriale, acest model reprezintă un pas viabil și foarte important spre o descentralizare reală.     
Imprimare