Sunt necesare acțiuni concrete pentru a implementa angajamentele asumate de către R. Moldova la semnarea Foii de Parcurs!

În perioada 26-28 octombrie, la Strasbourg se desfășoară cea de-a 41-a Sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). La eveniment participă și delegația Republicii Moldova, formată din directorul executiv al CALM Viorel Furdui; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban;  vicepreședintele CALM, primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian; vicepreședintele CALM, primarul comunei Sărata Veche, Fălești,  Maria Galiț și vicepreședintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia Alexandr Tarnavski. În contextul crizei sanitare, CALRCE a organizat dezbateri cu privire la redresarea post-covid, cooperarea interregională și transfrontalieră pentru o mai bună integrare teritorială în Europa, condițiile de lucru ale reprezentanților aleși în vremuri de discurs de ură și știri false, migrație, rolul diasporei, implicarea tinerilor, monitorizarea conformității cu Carta europeană a autonomiei locale în mai multe state membre ale Consiliului Europei etc.   

Reprezentanții delegației noastre au avut un mesaj  unit privind importanța descentralizării și consolidării autonomiei locale, inclusiv în combaterea efectelor negative al migrației, campaniilor de denigrare și dezinformare împotriva APL. În acest context, reprezentanții APL din Republica Moldova au apreciat pozitiv semnarea de către Consiliul Europei și autoritățile naționale a Foii de Parcurs și au insistat pe necesitatea implementării integrale și urgentă a acestui document/angajament.

Totodată, la inițiativa CALM, cu suportul Reprezentanței Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europeim, delegația Republicii Moldova a avut o întrevedere productivă cu conducerea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE): președintele CALRCE Leen Verbeek, Secretarul General al CALRCE Andreas Kiefer, secretarul Comitetului de Monitorizare Stéphanie POIREL și Dmitri Marchenkov, secretarul executiv al Camerei Regiunilor. În cadrul reuniunii a fost discutată situația din Republica Moldova, implementarea angajamentelor în domeniul democrației locale, în special, a Foii de Parcurs. Conducerea CALRCE a fost informată despre îngrijorările reprezentanților APL legate de unele acțini confuze și/sau contradictorii, inacțiuni și/sau lipsa atenției adecvate din partea Guvernului față de domeniul autonomiei locale. Reprezentanții APL din R.Moldova au atenționat conducerea CALRCE asupra necesității impulsionării procesului de implementare a Foii de parcurs, inclusiv de soluționare a unor probleme urgente care pot și necesită a fi soluționate în regim de urgentă și care vizează statele de personal și salarizarea în APL, transferul unor surse suplimentare de venit, reducerea controlului administrativ etc. Părțile au discutat și agreat asupra necesității întreprinderii unor acțiuni urgente de creștere a importanței domeniul democrației locale, monitorizarea implementării Foii de Parcurs în ultimele 6 luni, fiind scos în evidență faptul că de la semnarea acestui document nu s-a întreprins aproape nimic pentru a implementa prevederile acestuia, impulsionarea contactelor și dialogului CALRCE cu autoritățile naționale privind democrația locală etc.   CALRCE examinează posibilitatea organizării unei vizete fulger în RM pentru a discuta cu autoritățile noastre despre starea lucrurilor din domeniul APL și nivelul de implementare a Foii de Parcurs.

Imprimare