DECLARAŢIA

CONGRESULUI AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

În legătură cu arestarea primarului de Corjova Dl. Valeriu Miţul şi a consilierului local Dl. Iurie Coţofan

 

Stimaţi colegi, prieteni şi cetăţeni ai Republicii Moldova!

Pe data de 2 Martie 2010, în timpul petrecerii marşului păcii de comemorare a celor căzuţi în timpul tragicului război de pe Nistru, consemnarea a 19 ani de la începutul acţiunilor militare în stînga Nistrului, în comuna Corjova, raionul Dubăsari a fost arestat primarul comunei Dl. Valeriu Miţul şi consilierul raional Dl. Iurie Coţofan, de către un grup de circa 50 de criminali îmbrăcaţi în formă de miliţieni ai autorităţilor neconstituţionale. În seara aceleiaşi zile, ambii aleşi locali au fost condamnaţi de aşa-numita instanţă de  judecată din or. Dubăsari la 7 zile de detenţie.

În legătură cu acest  incident, CALM, declară următoarele:

  1. Ne exprimăm profunda indignare şi condamnare privind acţiunile ilegale şi criminale ale aşa-numiţilor reprezentanţi ai autorităţilor transnistrene, în rezultatul cărora sunt sechestraţi şi condamnaţi ilegal reprezentanţi aleşi în mod legal ai administraţiei publice locale. În acest sens, este evident că acţiunile din ultima perioadă în rezultatul cărora sunt arestaţi şi condamnaţi cetăţeni ai Republicii Moldova, reprezintă nişte provocări bine dirijate şi organizate împotriva cetăţenilor şi autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova;
  2. Dl. Valeriu Miţul este o personalitate foarte bine cunoscută şi mult apreciată în rândul colegilor săi din administraţia locală şi a locuitorilor s. Corjova, pentru realizările sale în interesul comunității sale natale, devotamentul şi patriotismul deosebit faţă de ţară, precum şi caracterul şi demnitatea cu care înfrunta condiţiile în care activa. Nu în zădar el personal, dar şi alţi patrioţi adevăraţi ai neamului nostru, sunt vânaţi cu înverşunare de structurile separatiste. De aceea, ne exprimăm îngrijorarea profundă pentru viaţa şi sănătatea Dl. Mitul Valeriu, care cu siguranţă  este într-un pericol deosebit, cunoscând metodele şi mijloacele sadiste şi KGB-iste ale așa-numitor organe de drept separatiste;
  3. Cu regret constatăm că astfel de acţiuni au loc în zona de securitate şi cu acceptul tacit al aşa-numitor pacificatori, care nu-şi îndeplinesc atribuţiile lor şi admit astfel de acte provocatorii şi încălcări flagrante ale drepturilor elementare ale omului;
  4. Considerăm că o parte considerabilă de vină pentru aceste acte şi curajul în creştere al autorităţilor neconstituţionale stă pe umerii guvernărilor centrale din Republica Moldova care de ani de zile au acceptat tacit şi fără reacţie corespunzătoare ca cetăţenii săi să fie umiliţi şi discriminați sistematic, fără ca făptuitorii unor astfel de acte să fie urmăriți şi pedepsiţi, conform legilor existente. De câte cazuri mai este nevoie ca guvernanţii noştri să se trezească şi să demonstreze nouă cetăţenilor săi că ei însuşi au demnitate, se respectă şi că în Republica Moldova există justiţie şi organe de drept care au capacitatea să protejeze cetăţenii săi? Vardanean, Cazacu, Miţul …… Cine este următorul? Poate un ministru? Un deputat? Cât a mai rămas?
  5. Nu putem accepta şi nu înţelegem pasivitatea organelor de drept ale Republicii Moldova, care în loc să se autosesizeze şi să întreprindă toate măsurile necesare şi prevăzute de lege în vederea identificării şi punerii sub urmărire penală a aşa-numiţilor miliţieni, procurori, judecători care activează la comandă şi fără careva remuşcări de conştiinţă. Mai mult ca atât, mulţi din ei sunt cetăţeni ai RM şi/sau, locuiesc în partea dreaptă a Nistrului, beneficiind de toate serviciile acordate cetăţenilor Republicii Moldova. De ce nu reacţionează în limitele legii organele de procuratură, poliţie, securitate ale Republicii Moldova, care sunt obligate să-şi protejeze cetăţenii săi oriunde ar fi ei? Pentru ce noi, cetăţenii Republicii Moldova plătim impozite şi întreţinem astfel de organe? Pentru ca să fim sistematic umiliţi, maltrataţi şi sechestraţi de nişte criminali care de acum deschis şi fără careva impedimente, sechestrează, acuză şi condamnă pe unii din cei mai demni şi respectaţi reprezentanţi ai neamului nostru cum este şi Dl. Primar Valeriu Miţul? Criminali care se plimbă la libertate prin toate oraşele şi satele din Republica Moldova, precum şi peste hotarele ei cu paşapoarte eliberate de către organele Republicii Moldova!  Oare nu se poate de identificat şi de pus la punct respectivii „cetăţeni ?
  6. Constatăm cu regret că autorităţile publice locale şi cetăţenii noştri loiali autorităţilor constituţionale din comunităţile din stânga Nistrului, de regulă rămân fără careva sprijin considerabil din partea guvernărilor centrale, sînt lăsaţi în voia sorţii sau sunt chiar umiliţi de reprezentanţii autorităţilor publice centrale de la Chişinău. Autorităţile locale din această parte a Republicii Moldova, dar de fapt ca şi din toată ţara, sunt transformați în cerşetori şi umblă pe drumuri în căutarea resurselor şi dreptăţii. Aceasta în afară de faptul că cei din regiunea transnistreană, activează în condiţii de permanent pericol pentru viaţa şi sănătatea lor şi a apropiaţilor săi. În același timp ei se confruntă, ca şi întregul sistem de administrație locală, cu grave probleme de incapacitate, lipsa de finanţe, dependenţa de autorităţile centrale, etc. Iar cazul primarului de Corjova este elocvent, prin încercările sale, de regulă nereuşite, de a ajunge la autorităţile centrale în vederea soluţionării problemelor comunităţii sale, de această situaţie profitând constant separatiştii, care oferă diferite tipuri de beneficii locuitorilor satelor respective, pentru a câştiga loialitatea lor sau promovând intimidări sociale, economice şi politice.
  7. Constatăm cu mare regret că nici un parlamentar sau membru de Guvern nu a participat la măsurile comemorative organizate în localităţile din stânga Nistrului de către autorităţile publice locale din raionul Dubăsari, pe data de 2 martie 2011.

 

Prin urmare, în baza celor menţionate mai sus:

1.      Cerem eliberarea necondiţionată şi imediată a aleşilor locali din raionul Dubăsari: primarul comunei Corjova, Dl Valeriu Miţul şi consilierul raional, Dl Iurie Coţofan;

2.      Cerem autorităţilor centrale ale Republicii Moldova să întreprindă neîntârziat toate acţiunile necesare în vederea eliberării Dlui. Valeriu Miţul şi Iurie Coţofan;

3.      Cerem organelor de drept să întreprindă toate măsurile de investigaţie prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea identificării şi atragerii la răspundere a persoanelor care au participat la sechestrarea, acuzarea şi condamnarea ilegală a Dlui primar şi Dlui consilier;

4.      Cerem Guvernului şi Parlamentului să acorde mai multă atenţie problemelor administraţiei publice şi să elaboreze în regim de urgenţă un plan de acţiuni concrete, consultat cu autorităţile locale, în vederea susţinerii administrative, economice, financiare, materiale,  etc. a comunităţilor aflate sub jurisdicţia organelor constituţionale, precum şi asigurarea unor condiţii adecvate de activitate cetăţenilor şi autorităţilor publice locale din zona de securitate prin asigurarea unor garanţii sociale şi de securitate personală, reieşind din condiţiile concrete.

5.      Cerem guvernului Republicii Moldova precum si apelăm la donatori, de a concentra fondurile de asistenta pentru dezvoltarea comunităţilor din in zona de securitate aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, în scopul transformării acestei zone într-un un model atractiv pentru comunităţile din toate regiunea transnistreană.  Acesta in loc de a irosi resursele respective in suportul regimului neconstituţional.

6.      Facem apel către întreagă societatea civilă, conducătorii autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv din regiunea transnistreană a Republicii Moldova în vederea eliberarea deţinuţilor – aleşilor locali, cît şi condamnarea acţiunilor nelegitime ale serviciilor de forţă din regiunea transnistreană care încălcă flagrant drepturile fundamentale ale omului.

7.      Apelăm la corpul diplomatic şi organizaţiile internaţionale din Republica Moldova, cu cererea de a întreprinde  toate acţiuni necesare în vederea eliberării aleşilor locali;

8.      Apelăm către toate autorităţile locale din Republica Moldova şi toţi cetăţenii de bună credinţă să subsemneze şi să susţină prezenta declaraţie.

9.      Aducem la cunoştinţa opiniei publice determinarea CALM de a sprijini prin toate măsurile posibile colegii noştri din regiunea transnistreană aflaţi în dificultate, inclusiv prin organizarea în zilele următoare a unui miting de solidaritate şi protest, în cazul neeliberării colegilor noştri.

Consiliul de administrare al CALM

Pentru mai multe informaţii puteţi sa ne contactaţi la tel. 21 36 32 sau mob. 079588547

Declarația Congresului Autorităților Locale din Moldova în legătură cu arestarea primarului de Corjova Dl. Valeriu Miţul şi a consilierului local Dl. Iurie Coţofan

 

 

Imprimare